Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. gruodžio 20 d., penktadienis

Italijoje "berkutas" - prieš italų patriotus

Turbūt visi stebėjote, kaip Ukrainoje berkut specialiosios pajėgos naujojo neadekvaią prievartą prieš protestuojančiuosius. Tai sukėlė eilę pareiškimų, o dabar Maidano aikštėje vyksta masiniai protestai.

Italijos nacionalistai, protestuodami prieš ES tapimą federaciją, surengė teatralizuotą protesto akciją, kurioje ketino pakeisti Europos Sąjungos vėliavą į Italijos tautinę vėliavą ES atstovybėje Romoje. Tam panaudotos priemonės buvo švelnios - lengvas chuliganizmas, kas yra niekniekis, palyginus su iš Italijos atimtu nacionaliniu suverenitetu. Policijos reakcija - kaip niekada žiauri. Taikūs protestuotojai talžomi bananais, tačiau išlieka savo gretose nepaisant galvos sumušimų, demonstruodami savo siekių tyrimą ir valios pergalę prieš niekšų smurtą.


Pabandykime paspėlioti, kokia bus reakcija į tai Lietuvoje? Žinant, jog šis įvykis įvyko bent prieš 5 dienas - greičiausiai jokios. Mass medija labiau linkusi aptarinėti kokias kelnes užsidėjo homoseksualistas popso atlikėjas.

Nėra ir politikų reakcijos, kuri buvo gausi ypač iš liberalų ir neokonų Ukrainos atveju. O juk žmonės lygiai taip pat sumušti. Jų nėra todėl, kad neokonams yra nusispjauti žmogus, jie žiūri į tai, ar tai atitinka jų geopolitiniams interesams, ar ne. Todėl lygiai kaip jiems nusispjauti į sumuštus protestuotojus Italijoje, lygiai taip pat jiems nusispjauti ir į ukrainiečius, tačiau jų atžvilgiu jie elgiasi dar bjauriau - išnaudoja smurtą ir patirtą šoką savo žydrosios imperijos plėtrai.

Reiškiu solidarumą su italų patriotais, kurie renkasi laisvę ir laisvos Italijos viziją, o ne ES supervalstybę - tautų gulagą. Už jūsų ir mūsų laisvę, už naują tautų Europą!


2013 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis

[1939]Filiae Lithuaniae: Lietuva - lietuvėms!


„Korporantė turi gilinti savo širdies ir proto kultūrą. Mūsų tauta nedidelė, todėl turim kelis kart daugiau dirbti, kaip kitų tautų jaunimas, kad galėtumėm kitų tautų eilėje pasireikšti savo kultūrinėmis vertybėmis.

Turim kurti savą tautinę kultūrą. Tautinės kultūros problema ypatingai yra mums svarbi, nes šių dienų mūsų inteligentai dar vis linkę pasiduoti nevertai svetimų kultūrų įtakai, o mūsų visuomenėj dar pasitaiko svetimo elemento. Mišrių šeimų moterys - svetimtautės nemėgsta šešėlį palikt, jos siekia pirmaujančių vietų Lietuvoj, reikalauja sau pagarbos, kurios neužsitarnavo nei savo darbais nei nuopelnais Lietuvai. Jos visos privalo suprasti, kad Lietuva lietuvėms ir pirmaujančios vietos tik joms priklauso. Lietuvė turi skelbti kovą visam tam, kas yra svetima jos širdžiai ir žalinga Lietuvai. "

Akademikas – Lietuvos akademinio jaunimo žurnalas, leidžiamas tautinės lietuvių studentų korporacijos „Neo-Lithuania", 1939m. 10 numeris, skirtas „Filiae Lithuaniae“ dešimtmečiui.

2013 m. lapkričio 3 d., sekmadienis

Tomas Skorupskis. Vilnius mūsų buvo, yra ir bus!

Tomo Skorupskio kalba, pasakyta 2013m. Spalio 28d., LTJS renginyje, skirtame Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių dienai paminėti.Sveiki draugai ir bendražygiai


Dėkui visiems, atsiliepusiems į kvietimą susiburti čia tam, jog paminėtume lietuvių karių žygį į Lietuvos sostinę - Vilnių. Susirinkome čia pasakyti, jog virš Gedimino pilies plevesuoja mūsų tautos vėliava ir ji čia plėvesuos per amžius, o Vilnius mūsų yra, buvo ir bus visados.

Šią dieną kai kurie politikai sako: „Jūs, sakydami, jog Vilnius yra lietuvių, kiršinate mus su lenkais“. Jie teigia, jog Vilnių mums tarsi kažkas padovanojo.  Iš tiesų lietuvių tauta sumokėjo kraujo kainą už Vilnių. Sumokėta nepriklausomybės kovų dalyvių aukomis, birželio 23-osios sukilimu, partizaniniu pasipriešinimu ir net ta pačia sausio 13-ąja.

Vilniaus pripažinimas kaip lietuvių sostine, yra ta sąlyga, nuo kurios galime pradėti dialogą su lenkų nacionalistais. Todėl šis renginys ne tik kad neskatina tautų priešpriešos, tačiau kviečia pradėti dialogą bendrų interesų vardan. Šiandien iš lietuvių - lenkų nacionalistų konfliktų laimi Europos tautų ir tautinių valstybių priešai - internacionalinis kapitalas, po vieną smaugiantis laisvas Europos tautas. Vengrijos pavyzdys tą mums aiškiai rodo. Šį priešą galime įveikti bendradarbiaudami tarpusavyje, suprasdami, jog už lietuvių-lenkų nesutarimus yra atsakinga lenkų rinkimų akcija ir anti-lietuviškos, anti-lenkiškos vyriausybės. Tomaševskis yra tiek lietuvių, tiek lenkų nacionalistų priešas ir pasiekę pergalę mes jį integruosime už grotų.

Tačiau pergalę pasiekti galime bendradarbiaudami vardan naujos, tautų Europos, vardan lietuviškos Lietuvos ir lenkiškos Lenkijos, o tam reikalingas Vilniaus pripažinimas ir šovinizmo pasmerkimas iš lenkų nacionalistų pusės.

Kai kurie politikai ir jiems antrinantys „Facebooko“ kariai teigia, jog mes už Vilnių esame tarsi kažkam skolingi. Tokį teiginį tegali teigti tie, kurie patys buvo okupantų santvarkos funkcionieriai, arba šių laikų konformistai, kurių vergiškas mentalitetas mažai kuo skiriasi nuo tų laikų stribų. Vargšai šie žmonės, nepatiriantys to vienybės jausmo, kurį patiriame mes, būdami čia.


Mes tvirtai stovime ant savo žemės, mes žinome, kas mes esame ir mes didžiuojamės, jog esame lietuviai. Ir čia yra mūsų žemės centras, ir iš čia lietuviui pasaulis atrodo kitaip, negu tiems, žiūrintiems iš Briuselio, Maskvos, Varšuvos ar Izraelio. Ir tvirtai stovint ant savo žemės, prisimenant visus kritusius kovose ir savo dvasia dabar esančius kartu su mumis, mes drasiai tariame - Vilnius mūsų buvo, yra ir bus!


2013 m. spalio 20 d., sekmadienis

Žmogaus teisių deklaracijoje - interpretacijos laisvė

Skaičiau 1946 metų žmogaus teisių deklaraciją. Nei žodžio neradau apie pederastus (tiesa, yra apie multikultūrinę valstybę - nemažai). Šalia to yra visai naudingos kelios tezės:

16 straipsnis 

1. Moterys ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar 
religijos tuoktis ir kurti šeimą. Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir nutraukdami santuoką 
jie turi lygias teises. 

2. Santuoka sudaroma tik laisva būsimų sutuoktinių valia ir visišku abiejų sutarimu. 

3. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė, ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės 
saugoma. 

Žmogaus teisių deklaracijoje 16str. 3 punktu nurodoma šeimos apsauga. Taigi, šeimos apsauga yra žmogaus teisė. Tą papildo ir 12 straipsnis - Niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi. 


9 straipsnis - Niekas negali būti savavališkai suimtas, sulaikytas ar ištremtas. 

19 straipsnis - 
Kiekvienas turi teisę laisvai laikytis savo įsitikinimų ir juos reikšti; ši teisė apima laisvę 
nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis 
priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų.

25 straipsnis 
 1. Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį
įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisę į 
apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis 
aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio. 
 
2. Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir parama. Visi vaikai, santuokiniai ir 
nesantuokiniai, naudojasi vienoda socialine apsauga. 

29 straipsnis 
 
1. Kiekvienas turi pareigas bendruomenei, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokeriopas jo 
asmenybės vystymasis. 
 
2. Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis, gali būti taikomi tik tokie apribojimai
kokie yra nustatyti įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių pripažinimas ir 
pagarba joms ir kad demokratinėje visuomenėje būtų laikomasi teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir 
visuotinės gerovės reikalavimų
 3. Šiomis teisėmis ir laisvėmis jokiais atvejais negali būti naudojamasi tam, kas prieštarauja 
Jungtinių Tautų tikslams ir principams.2013 m. spalio 19 d., šeštadienis

80% žmogaus Intelekto lemia kilmė!I argumentas: KARTU AUGINTŲ GENETIŠKAI TAPAČIŲ DVYNIŲ INTELEKTO ĮVERČIAI YRA DAUG PANAŠESNI NEGU NETAPAČIŲ DVYNIŲ.
– Kontrargumentas: Tapatūs dvyniai yra tokie panašūs dėl to, kad juos vienodai augino. Tapačius dvynius paprastai labiau negu netapačius dvynius linkstama vienodai rengti, migdyti tame pačiame kambaryje, jie linkę draugauti su tais pačiais draugais, juos moko tie patys mokytojai ir kt. (J.Loehlinas ir R. Nicholsas,1976) .

II argumentas: TAPATŪS DVYNIAI, KURIUOS TĖVAI RENGIA, PRIŽIŪRI IR AUKLĖJA SKIRTINGAI, GAUNA VIENODUS INTELEKTO ĮVERČIUS. BEVEIK TAS PAT YRA IR TADA, KAI TAPATŪS DVYNIAI BUVO AUGINTI ATSKIRAI (Bouchard ir kt., 1990).
 – Kontrargumentas: Išstudijavęs senesnius atskirtų tapačių dvynių tyrimus, L. Kaminas (1974) pastebėjo, kad atskirti dvyniai dažnai patekdavo į panašią aplinką. 

III argumentas: ĮVAIKINTŲ VAIKŲ INTELEKTO ĮVERČIAI YRA PANAŠESNI Į JŲ BIOLOGINIŲ TĖVŲ, O NE Į JŲ ĮTĖVIŲ ĮVERČIUS. Kuo vyresni vaikai, tuo labiau jų įverčiai panašesni į biologinių tėvų.(Fulker ir kt., 1988; Loehlin ir kt., 1989).

Taigi, moksliniai tyrimai pateikia daugiau įrodymų, kad paveldimumas, o ne aplinka nulemia, kokiu mastu (kiek) žmonių tarpusavio skirtumai priklauso nuo genų (o ne kiekkonkretaus žmogaus intelektą nulėmė jo genai).

Apibendrinus įvairias mokslininkų nuomones galima teigti, kad genetiniai veiksniai paaiškina nuo 50%- 80% žmonių intelekto skirtumų: 
50% priklauso nuo genų,
20% priklauso nuo sąlygų gimdoje, 
20% priklauso nuo aplinkos,
10% priklauso nuo kitų nenumatytų aplinkybių.


2013 m. spalio 13 d., sekmadienis

Aš ten buvau


Jei tu jau pasidavei - užkask save giliau,
Jei tu negali tylėt - dainuok garsiau,
Jei tu nori keist pasaulį - keisk pirmiau save,
Jei tu tamsoje - aš ten taip pat buvau.

2013 m. spalio 9 d., trečiadienis

Laisvė visiems nacionalistams!


2013 m. spalio 7d. Silezijos nacionalistai išreiškė paramą politiškai persekiojamiems graikų nacionalistams - Auksinei aušrai. Auksinės aušros lyderis Nikolas Mihaloliakosas, kartu su partijos aktyvistais, yra neteisėtai suimti ir įkalinti korumpuotos Graikų sistemos.

Laisvė visiems nacionalistams!
Freedom for all nationalists !
Ελευθερία για όλους τους εθνικιστές!


2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Mano vytis ir trispalvė!

Vytė Nemunėlis (Bernardo Brazdžionio slapyvardis)

MANO VYTIS IR TRISPALVĖ

Tėvelis nupiešė man vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau -
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau!

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos -
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.

O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol vytis laisvę jai parneš.


2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

Būk sveika, auksine saule!

Sveiks, mėnuli, vėl suspindęs,
Dailų veidą vėl parodęs,
Būk sveika, auksine saule,
Vėl pakilus, patekėjus!

Mėnuo iš akmens ištrūko,
Iš uolos išėjo saulė,
Aukso gegute pakilo,
Balandžiu sidabraplunksniu
Grįžo vėl į savo vietą,
Į ankstesnį kelią savo.

Patekėk kas rytą, saule,
Šviesk nuo šios dienos per amžius!
Neški mums visiems sveikatą,
Į rankas pasiųsk mums lobį,
Duok laimikį mums tarp pirštų,
Laimę siųsk ant valo galo!

Tai keliauk dabar laimingai,
Eik sveika keliu savuoju
Ir, gražiai išrietus lanką,
Vakare džiaugsmingai leiskis!


Žengus žingsnį į sveiką gyvenimą, man Edmundas ir Vaiva padovanojo knygą, atspindinčią mūsų rasės didybę. Tai - Kalevala. Kelios jos eilutės susišaukė su šia diena. Būk pasveikinta, auksine saule!

2013 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis

Sirija: Galia vs teisingumas

Tomas Skorupskis
1047969_584264501595744_1915326071_o

Įvykiai pasaulio arenoje kaista. JAV grasina smogti Sirijai, pažeidžiant Jungtinių tautų chartiją ir apeinant JT saugumo susirinkimą Sirijos klausimu. Rusija griežtai smerkia tokią JAV imperializmo apraišką. Ji Rusijos-Gruzijos konflikto valandomis aiškiai parodė, jog vis dar išlieka imperine valstybe. Matant šiuos pasaulio įvykius, aš pasigendu Lietuvos pozicijos, o ypač - lietuvių nacionalistų  požiūrio į įvykius pasaulyje.

Turbūt būtų naivu sakyti, jog esame laisvi, demokratiški ir patys spręsime savo likimą. Tikrai ne. Lietuva greičiausiai nusilenks JAV imperializmui, o gal net ir prisidės prie jo vykdymo. Visos Lietuvos parlamentinės jėgos yra pasiryžusios nusilenkti šiam pinigų ir galios kultui. Kelios kitos pavienės jėgos visiškai pateisins Rusijos veiksmus. Šiame, jau Lietuvos kontekste, išlieka svarbus tautininkų, visų pirma Tautininkų sąjungos, vaidmuo. Būtent ši politinė jėga yra bene vienintelė Lietuvoje, kuri įvykius vertintų objektyviai, paisant ne galios, o teisingumo principo.

Šio konflikto pretekstas - JAV informacija, jog Sirija naudoja cheminius ginklus. Be jokios abejonės, cheminių ginklų naudojimas negali būti toleruotinas(nepaisant to, jog JAV remiami teroristai, o ir pati JAV naudojo cheminius ginklus), tačiau ar mes galime pasitikėti JAV informacijos šaltiniais? Juk būtent tą patį JAV teigė prieš 10 metų užpuolant Iraką, o vėliau paaiškėjo, jog ši informacija melaginga. Negana to, jeigu ir buvo naudotas cheminis ginklas, kas galėtų paneigti, jog tai padarė tie patys JAV remiami teroristai, glaudžiai susiję su radikaliausiomis islamistų grupėmis, įskaitant ir Al-Qaeda. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, vengrų nacionalistai Jobbik pareiškė, jog jie palaiko Siriją ir tikisi, jog Assad'as kuo greičiau stabilizuos šią situaciją ir toliau vadovaus Sirijos žmonių labui.

1240040_600092780013712_1299278702_n

 Jaunalietuvis Stasys Buškevičius savo tinklaraštyje teigia, jog be JT Saugumo tarybos „palaiminimo“ suduotas karinis smūgis sukurs precedentą, kurį kada nors galės pakartoti ir pati Rusija. Taip jau buvo po NATO smūgių Belgradui ir Kosovo atskyrimo nuo Serbijos: po dešimtmečio Rusija atkartojo beveik identišką scenarijų Gruzijoje. Tą patvirtina ir Delfi išspausdinta Rusijos politologo nuomonė, jog jeigu NATO puls Siriją, Rusijai reikėtų užimti Baltijos šalis. Žinoma, tai yra tik vieno Rusijos fanatiko nuomonė, o štai JAV apie Sirijos puolimą skelbia per visus oficialius šalies lygius. Šiame konflikte sektinas yra Lenkijos pavyzdys. Lenkijos premjeras D.Tuskas pareiškė, jog Lenkija nedalyvaus intervencijoje į Siriją.

Stebint šiuos, mus liečiančius dviejų pasaulio imperialistų įtakos žaidimus, Tautininkų sąjunga turėtų pasmerkti tokį šiurkštų JT chartijos pažeidimą, išreikšti palaikymą Sirijai ir priminti tiek Lietuvai, tiek pasauliui, jog Sirija - nepriklausoma valstybė ir įsiveržimas į jos teritoriją bei kišimasis į šalies vidaus reikalus yra netoleruotinas. Tautininkai turėtų reikalauti mūsų šalies aukščiausias institucijas nedalyvauti Sirijos griovime. Galbūt tai kai kurioms partijoms sukels paranojos priepuolius, tačiau tą primityvų mąstymą palikime joms pačioms.

Nemažai kas sako, jog padėtis Sirijoje yra JAV ir Rusijos konfliktas, todėl Lietuva čia neturėtų kištis. Gal jie ir teisūs, tačiau šis konfliktas liečia ne vien šias dvi imperines šalis, o taip pat ir Siriją, bei taikius piliečius. Kiekviename mūsų amžiaus konflikte egzistuoja dvi ar daugiau pusių, tačiau jų buvimas nereiškia, jog nėra nei vienos pusės, atstovaujančios teisingumui. Juk tuomet, kada sovietų tankai traiškė lietuvius, mūsų pusėje buvo JAV ir vakarų valstybės, mūsų pusėje buvo teisingumas, o Sovietų – agresija, imperializmas. Mums reikia stoti į teisingumo, o ne kumščio pusę. Taip kaip stovėjome už serbus, kuomet iš jų atplėšiamas Kosovas, už Gruziją, kada į jų šalį įsiveržė Rusiją, taip dabar mes turime palaikyti Siriją. Nenusilenkime jėgos kultui!

992974_434812683305367_481306987_n

Faktai:
*Karas prieš Siriją gali sukelti naftos kainas ir sukelti pasaulinę krizę.
*Ekspertai išreiškė abejones, jog cheminis ginklas iš viso buvo naudotas.
*Amerikos vyriausybė, kaip ir Irako karo metu, bando sutrukdyti JT ginklų ekspertams ištirti, ar cheminis ginklas buvo naudotas.
*Jeigu cheminiai ginklai buvo naudoti, nėra aišku, kas juos naudojo.
*JAV ne pirmą kartą bando melagingai apkaltinti kitus cheminio ginklo naudojimu.
*Sirijos sukilėliai jau yra naudoję cheminį ginklą.
*JAV išpuolis prieš Siriją padarytų Ameriką Al-Qaedos oro pajėgomis.
*JAV, Jungtinė karalystė ir Izraelis per paskutinius 10 metų jau yra naudoję cheminį ginklą.
*JAV ginkluoja Sirijos opoziciją nuo 2006 metų.
*Sirijos ataka atitrauktų amerikiečių dėmesį nuo šalį kamuojančio sekimo skandalo.
Daugiau faktų.

1. http://jobbik.com/jobbik_conflict_syria
2. http://www.buskevicius.blogspot.com/2013/08/jav-pries-sirija-ar-pavyzdys-bus.html
3. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusijos-politologas-jei-nato-puls-sirija-rusijai-reikia-uzimti-baltijos-valstybes.d?id=62173803
4. http://www.alfa.lt/straipsnis/15151404/Tuskas..Lenkija.nedalyvaus.intervencijoje.i.Sirija=2013-08-28_14-48/
5. http://www.filmsforaction.org/news/cheat_sheet_on_syria/

 Publikuota: LTJS blogas, Sarmatas.lt ,Kauno tautininkas.

2013 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis

Nacionalizmas - dvasinė revoliucija

Iš visų pusių susidurdamas su neteisingumu ir išnaudojimu eilinis ţmogus skundžiasi: „Ką gali padaryti?“ Atsakymas yra siaubingai paprasta: „KOVOTI, KOVOTI IR DAR KARTĄ KOVOTI!“ Atsikratykite mūsų amžiui būdingu bestuburiškumu ir bailumu. Išskleiskite tiesos, heroizmo ir pasiaukojimo vėliavas. Tapkite kadaise šią šalį vertą meilės ir pagarbos padariusiais karţygiais ir šventaisiais. Gyvenkite savo gyvenimą, kad galėtų gyventi kiti ir gyvenk didingai. Paskelbkite mūsų sielą apvalantį, mūsų protą išgryninantį ir amžinai iš mūsų gretų išdavikus ir bailius pašalinantį Šventąjį karą! Kaukitės su narsa, akmeniniu pasiryžimu ir laiminga širdimi iki galutinės pergalės!2013 m. rugpjūčio 11 d., sekmadienis

Sleipnir - jūs nesate laisvi

 Sleipnir - jūs nesate laisviAš žiūriu į ateitį su baime
Užmerkiu akis ir matau, kaip šis pasaulis visiškai sudega.
O tu bėgi paskui juos, tiki jų melu
Toks apgailėtinas ir ištvirkęs, tu remi visus jų karus.

Bet tu nesi laisvas, tu patekai į spąstus, į šią sistemą, visam gyvenimui.
Bet tu čia nesi laisvas, tu patekai į spąstus, į šią sistemą, visam gyvenimui.

Jūs transformavotės patys, leidžiatės manipuliuojami,
Jie šeria jus melu, o jūs tai ėdate.
Viską darote savo noru, juk tai - jūsų kelias
Ir jūs einate juo toliau ir toliau, po truputi patys prisirakindami sau grandines.


Bet tu nesi laisvas, tu patekai į spąstus, į šią sistemą, visam gyvenimui.
Bet tu čia nesi laisvas, tu patekai į spąstus, į šią sistemą, visam gyvenimui.


Tikrai Laisvas pasirinkimas – tai toks pasirinkimas, kai aš renkuosi - ne vieną iš dviejų galimybių, esančių primestoje mums koordinačių Sistemoje, bet galiu rinktis ir pačią Koordinačių Sistemą.
S. Zizek

2013 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

A.Smetona apie liberalizmą

 Liberalizmas gražiai gynė laisvės teisę, bet neinstengė išugdyti jai draugės-pareigos./.../
Dėl to liberalizmas šiandien ore plasnoja, kaip paukštis, vieną sparną pašautas.
 Vienašališka laivės teisė, teisė be pareigos, veda anarchijon.
 Asmuo, nebūdamas glaudžiame santykyje su draugija , yra kaip ir anarchistas, kaip ir be pareigos kitiems, kurių dėka jis gyvena. Tik draugijų tinklan inpintas, pajunta jis ir supranta, kas yra pareiga; tik bendravime pasireiškia žmonių laisvė su savo teise ir pareiga.
 Ir kuo daugiau teisės gauna asmuo iš draugijos, visuomenės, ir tautos, tuo daugiau jis ir pareigos turi pasiimti.
 Vienašališka teisė yra anarchija.
 A.Smetona „Politinės gairės (gruodžio 15 d.) „ 1933 m. Tautininkų suvažiavimas

2013 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

Informacijos amžius

Nežinau kaip kiti mano amžiaus aktyvistai tautiniame judėjime, tačiau aš paskutiniu metu turiu šiokią tokią problemą: straipsnių, kitos informacijos perteklių. Kai tik viskas Lietuvoje užsimezgė, ~2008 metais, buvo du portalai, kur galima būtų kas savaitę paskaityti gerą straipsnį. Tada veikė nacionalinio fronto portalas (naujų straipsnių beveik nebeleido) ir patriotai.lt, kas savaitę išleidžiantis po ilgą ir gerą straipsnį. Dar keli blogai, tačiau šiaip jau buvo informacijos vakumas.

Ilgas informacijos blokados laikotarpis, išsiplėtęs judėjimas lėmė tai, jog mūsų spaudos kanalai gerokai prasiplėtė. Vien ko vertas Pro patria portalas. Tačiau iškilo kita problema - informacijos kiekis yra toks didžiulis, jog nemažai dirbančių žmonių, arba aktyviai leidžiančių savo laisvalaikį asmenų, norėdami gauti informaciją, turi valandų valandas praleisti skaitant straipsnius.

Kita problema yra ta, jog tik kas trečias straipsnis yra kažkas tokio, kas iš tiesų sugeba praplėsti pasaulio suvokimą. O perskaičius tuos straipsnius jie užsimiršta interneto platybėse. Negana to, kai kurie portalai (tarkime nacionalinio fronto) užsidaro, ištrinami seni straipsniai, o kartu su jais dingsta ir visas informacinis turtas.

Būtent todėl pradėjau kaupti tam tikrą duomenų-argumentų bazę savo kompiuteryje ir kitose laikmenose. Planuoju jį praplėsti ne tik straipsniais, bet ir knygom, jų citatom. Jau matau, kaip į pederastų temą įterpsiu citatas iš G.Vaitoškos "Kas iš vaikų atėmė gandrą" knygos...


2013 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis

Dieveniškėse vyko tautinio jaunimo stovykla „Mūsų šaknys — Baltai“Tomas Skorupskis, LTJS

 
Kaip jau ketvirtuosius metus, liepos pabaigoje, Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga sukvietė lietuvių ir latvių jaunimą į Dieveniškių kraštą, kur vyko stovykla „Mūsų šaknys — baltai“. Skirtingai nuo 2011-ujų ir 2012-ujų metų, šiais metais mūsų stovyklai nebuvo numatytas kultūros ministerijos finansavimas, tačiau nepaisant to — pavyko išlaikyti tokį patį aukštą stovyklos lygį. Stovyklos tikslas — per kultūrą, tiesioginį bendravimą, draugiškumą sustiprinti lietuviškas pozicijas probleminiame Vilniaus krašte, supažindinti jaunimą su baltų tikėjimu ir kultūra, stovyklos dalyviams suteikti antrosios baltų kalbos pradmenis. 
                              Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo vėliavų pakėlimu, giedant Lietuvos ir Latvijos himnus, rytine mankšta, o pasibaigdavo vėliavų nuleidimu, dainuojant lietuvių partizanų ir latvių tautines dainas. Stovyklos metu vyko antrosios baltų kalbos pamokos. Lietuvius šiais metais suskirstėme į pradedančiųjų ir pažengusių lygį. Stovyklos pabaigoje dalyviai laikė egzaminą, kuriame pademonstravo savo įgytas žinias. Tačiau geriausias to įrodymas — baltų kalbomis susišnekantys lietuviai ir latviai prie vakarienės stalo ar ryte visų baltų giedami valstybiniai himnai. 

                             Stovyklos metu dalyviai žaidė senovės lietuvių žaidimą — Ripką, kuris susilaukė nemenko populiarumo, taip pat tinklinį, šaudė iš lanko. Stovyklos metu mokėmės žaidimų, ratelių, partizanų ir lietuvių liaudies dainų. Kiekvienas stovyklos dalyvis galėjo išmokti groti kanklėmis, dūdele, išmokti pinti vyteles, galėjo pasigaminti norimą gaminį iš žalvario, vyko keramikos užsiėmimai. Pirmosiomis stovyklos dienomis mus aplankė net dvi rekonstruktorių komandos. Vieni iš jų pravedė paskaitą apie baltų ginklus ir šarvus, o kiti parodė kovas, bei, kartu su stovyklos dalyviais, pravedė įtraukiančius žaidimus. 
                              Stovyklos dalyviai nuėjo vidutinės kategorijos žygį po Dieveniškių apylinkes. Stovyklautojus suskirstėme į kelias komandas, kurioms davėme užduotis. Paskutinį vakarą, prie laužo, šios grupelės turėjo atlikti savo sugalvotą vaidimą, o taip pat padainuoti dvi dainas gimtąja kalba, bei vieną — antrąja baltų kalba. Vyresni LTJS nariai, kartu su latvių nacionalistais turėjo diskusiją, kurioje pasikeitė patirtimi, aptarė esamas problemas ir sukūrė ateities planus. Po stovyklos mūsų valdybos pirmininkas išvyko į stovyklą Latvijoje, kur įgytas žinias pristatys kitiems lietuviams ir jas panaudosime mūsų judėjimui.  Pirmosiomis stovyklos dienomis turėjome baltišką ugnies apeigą, o sekmadienį pabudinome visą miestą su lietuviškomis dainomis darnia kolona žygiuodami į vietines mišias. 

                             Šiais metais mūsų stovykla stipriai paaugo. Paaugo ne tiek išskirtine programa, kiek savo žmonėmis. Tautinio jaunimo stovykla Dieveniškėse jau tampa tradicija, kuri nėra priklausoma nei nuo valdžių kaitos ir finansavimo, nei nuo mūsų narių kaitos, nei nuo jokių kitų aplinkybių. Tol, kol turime tokį būrį bendraminčių, tol, kol mūsų organizacijos vis dar neuždraugė, mes sakysime tai, ką ir sakome nuo pat pirmosios stovyklos: 

Lietuvos teritorija yra vientisa, nedaloma.
Lietuvių tauta — šios žemės šeimininkai.
Šalčininkų kraštas buvo, yra ir bus lietuviškas!

 Publikuota: Patriotai.lt , Alkas.lt 

2013 m. liepos 17 d., trečiadienis

Džiaugiuosi, kad aš vienas iš jų!

Šiandien, grįžus vakare į namus, mane kiek nustebino viena deklaracija, kurią radau facebook socialiniame tinkle. Ji skamba šitaip:

Senokai norėjau parašyti. Aplinkui nemažai žmonių, kurių veikla - politika, laisvalaikis - politika, muzika - politika, ir visa savirealizacija - politika. Džiaugiuosi, kad aš ne vienas iš jų.

Šiaip gana keista, nes asmens, kuris tai parašė, toli gražu negalėčiau vadinti kokiu tai apolitišku. Priešingai - savoje srityje jo pasiekimai yra tikrai aukšti. Šį jo statusą pamėgo nemažai žinomų vardų, kurių negalėčiau laikyti didžiausias aktyvistais. Nors ir gerbdamas šio asmens darbus, niekaip negaliu sutikti su mintimi, kurią jis perteikė, jog domėtis kas vyksta Lietuvoje ir pasualyje, į tai reaguoti, būti politiškai aktyviu - blogai. Tuo labiau - didžiuotis, jog toks nesi.

Siekiant detaliau pažiūrėti į pastarąjį, taip pamėgtą, pranešimą, reikėtų sutarti dėl vartojamų sąvokų. Visų pirma - dėl politikos. Žodis politika yra kilęs nuo žodžio polis, reiškiančio miestą-valstybę. Žodis pilietis – dar ir pareigą valstybei – jos gynybą, dalyvavimą valstybės gyvenime. Pilietis visada yra politiškas. Citatos autorius aiškiai pasako, jog žodį politika jis vartoja ne siaura - politinės partijos prasme, o platesne, mano jau minėtaja prasme.

Priešprieša politikai - dalyvavime valstybės gyvenime, reikėtų laikyti abejingumą, konformizmą
Konformizmas – moralinė ir politinė koncepcija, perteikianti prisitaikėlišką požiūrį, pasyvumą visuomeninės veiklos ar dominuojančių pažiūrų atžvilgiu, savo nuomonės reiškimo vengimą, nekritinį požiūrį.

Autorius teigia, jog kai kurie asmenys yra tokie aktyvūs valstybės gyvenime, turintys savo nuomonę įvairiais klausimais,  jog tai pereina ir į muziką, laisvalaikį ir kitur. Iš tiesų sunku būtų įsivaizduoti, jog asmuo, kuris pasisako prieš moralinę degradaciją, laisvalaikį leistų eidamas per merginas vienos nakties nuotykiams (ypač jeigu suvokia, jog tai - taip pat moralinė degradacija). Nenuostabu, jog ir neretai muziką toks asmuo renkasi tokią, kuri bent jau neprieštarauja jo pažiūroms arba jas dar labiau sustiprina.

Bene blogiausia autoriaus pranešimo dalis yra ta, jog taip jis pateisina politinį pasyvumą, pamalonindamas tuos, kurie vietoje veiklos realiame darbe, renkasi kokį vakarą aludėje ar kitaip leidžiant laiką. Autorius džiaugiasi savo konformizmu (aka nepolitiškumu).

Komentaruose dar randame ir politinės ir profesinės veiklos supriešinimą, kuris padeda suprasti ir tai, kas sąlygojo pirmosios žinutės atsiradimą. Darau prielaidą, jog jos autorius yra iš esmės patenkintas dabartine politine sistema ir nemato poreikio jos keisti. Būtent dėl to jo pasakyme yra logikos, jog jeigu viskas gerai su valstybe, tuomet kvailiai yra tie revoliucionieriai, kurie bando kažką keisti, mat Lietuvai naudingiau yra dirbti savo valstybinį, privatų ar kokį kitokį darbą ir mokėti mokesčius valstybei.


Aš manau, jog pastarasis asmuo nesupranta realios padėties, apie kurią aprašiau anksčiau. Ir taip, aš esu toks žmogus, kuris turi savo pasaulio suvokimą ir vertybes, kurio veiklos didžioji dalis - politika, klausausi nemažai tokios muzikos, kuri yra mano ar bent man neprieštaraujančių politinių pažiūrų, o nemažai savirealizacijos yra per politiką ir visuomeninę veiklą. Taip aš darau todėl, kad matau esamas problemas ir manau, jog tauta neturėtų eiti į susinaikinimo mėsmalę, o bandyti ją keisti. Džiaugiuosi, jog esu vienas iš tokių žmonių. Aš esu lietuvis, esu patriotas, todėl dalyvauju politikoje.

Kaip jums atrodo, kokie žmonės buvo tie, kurie ėjo į savanorius, kurie išėjo į miškus,  organizavo Sąjūdžio mitingus? Laikai keičiasi, keičiasi ir priemonės. Tačiau yra tai, kas išlaiko tęstinumą. Tai - laisvos tautos ir tautinės valstybės idėja.

P.S.
Taip, mano pasisakyme spalvos yra kiek sutirštintos. Kadangi pažįstu asmenį, kuris rašė tą facebook statusą ir nemanau, jog jam yra vis tiek tai, kas vyksta Lietuvoje. Tačiau jo parinkti žodžiai taip pat tirština spalvas, todėl pateikiau, manau, adekvatų tirštumą, nes manau, jog skleidžiama žinia gali daryti blogą įtaką kitiems, skatinti juos būti apatiškais.


2013 m. birželio 10 d., pirmadienis

Velniop sistemą!

Prieš skaitant šį straipsnį, labai rekomenduočiau perskaityti pirmajį ir antrajį straipsnius. 

Nuo 1990 metų iki dabar gyventojų skaičius sumažėjo nuo 3,7 iki 2,9 milijonų (čia tik oficiali statistika).
Nuo 1990 metų gimstamumo ir mirtingumo skalė visada nepalanki gimstamumui. T.y augimui.
Nuo 2004 metų nebeturime nepriklausomos valstybės.
Nuo 1990 metų vis mažėjo daugumos gyventojų perkamoji galia.
Šalyje virš 30% gyvena virš skurdo ribos. Beveik visada bedarbystė buvo 10% ir didesnė. Nepaisant nenormalaus tempo emigracijos.
Valstybės skola - 52 mlrd. lt, eiliniam piliečiui - virš 17 tūkst. litų.
Mūsų prezidentė atvirai deklaruoja priešiškumą nacionalizmui. Taip, tam pačiam, kurio dėka 1990 03 11 Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę, kurią turėjome 14 metų.
2012 -ais - 128 mln žydų aferistams.
2013-ais - 190 mln Afrikai, prisidedant prie "skolos" juodajam žemynui už europiečių kolonijas.  Mažytis bet - Lietuva tokių kolonijų neturėjo, skirtingai negu badaujančių žmonių.
Mūsų vaikai pirmą kartą parūko ir apgirsta nuo alkoholio 12-13-os metų.
Lietuvoje per 55 metus išžudyta ~2mln. vaikų.
Artimiausiuose planuose - dar labiau tautiečius nuskurdinantis euro projektas, o taip pat - žemės pardavimas užsieniečiams.
Mūsų žiniasklaida sėkmingai plauna smegenis mūsų tautiečiams, augina konformistų klasę.
Mūsų jaunoji karta 9/10 didžiuojasi sakydami, jog yra apolitiški nesuvokiant, jog arba tu dalyvauji politikoje su sava ideologija, arba politikai valdo tave.
Kiekvieną dieną lietuviai pralaimi kovą dėl mūsų tautos išlikimo. Vietoje organizavimosi išliedami pykti interneto komentaruose, aludėje ar sporto varžybose. 

Ir jūs sakote, jog aš, būdamas patriotu, turiu apsiriboti vien tik istorinių datų minėjimais ir žvakučių deginimu? Atleiskite, tačiau aš neketinu būti nuosaikesnis vien dėl to, jog jūs, būdami prisitaikėliai, geriau jaustumėtės.

Sakote, jog mes esame prieš sistemą? Mes dar tik dabar pradedame diskusijas, ar verta kovoti su sistema. Tuo tarpu sistema jau kuris laikas kariauja prieš mus, prieš lietuvius.

 

2013 m. birželio 5 d., trečiadienis

XXI amžiaus nacionalizmo iššūkis

Gerbiamieji (Rimtai, aš jus abu itin gerbiu), mane gal ne visai supratote. Pabandysiu paaiškinti neaiškumus. Nesitikiu, jog sutiksite su mano mintimis, bet tikiuosi, jog bent priimsite kaip kitokį požiūrį.

Vakar dienos blogo įrašas Laisvas, tautiškas, radikalus sukėlė nemažas diskusijų audras facebook socialiniame tinkle. Pagrinde jos kilo dėl to, kad sulyginau mūsų dienų kovą su partizaniniu pasipriešinimu. Pabandysiu paaiškinti ką turėjau galvoje. Galvojau tai padaryti komentare, tačiau išsiplėčiau ir manau, jog toks įrašas gali turėti kažkiek išliekamosios vertės.


XXI amžiaus karai vyksta ne vien tik ginklo būdu, tačiau lygiai taip pat ir ekonominiu, informaciniu ir kitais būdais. Laikai keičiasi, keičiasi ir priemonės. Minėtame kare, ypač Lietuvoje, iš tiesų rimtai kariauja tik viena pusė - mūsų priešai. Mes, tuo tarpu, to net neįvardiname kaip karo.

Kas yra tie, kuriuos įvardinau kaip priešus? Mano asmenine nuomone, tai yra globalizmas. Kad nebūčiau apkaltintas sąmokslų teoretiku (mat tokių, apie šį žodį (globalizmas) yra itin daug) - paaiškinu kaip aš suprantu šią sąvoką.

 Globalizmas - siekis visais įmanomais būdais (o ekonominis būdas čia groja pirmu smuikui) sutelkti kontrolę, galią pasaulyje į vienas rankas. Kapitalizmas ir globalizmas, šiuo atveju, yra geriausi draugai. Na ir siekiant pasaulinės kontrolės ir valdžios, tokie dalykai, kaip nacionalinės valstybės, gyvos ir besipriešinančios tautos - kliūtis. O kliūtims pašalinti naudojamas platus mastas priemonių: pradedant alkoholiu, ekonominėm sankcijom, baigiant plutokratija(vietoje realios demokratijos), fiziniu teroru.

Normalu, jog tuomet, kada lietuvių tauta realiai nesipriešina - nenaudojama ir fizinė prievarta. Ten, kur priešinasi (tarkime Turkija šiomis dienomis) - naudojama visų pirma "savos" valstybės represinės struktūros. Jeigu ir jos nepadeda - turime artimųjų rytų "demokratijos" eksporto pavyzdžius.

 Mūsų priešui negalioja nacionalinės sienos, jie veikia globaliai, todėl lengva nuslopinti pavienius atvejus, tokius kaip Turkijoje. Būtent todėl XXI amžiaus nacionalizmo uždaviniai ir skiriasi nuo XXa. Šiai dienai būtinas tarptautiškas bendradarbiavimas, o ne kova tarpusavyje. Būtent todėl 9/10 kartų kritikuoju tiek mūsų, tiek ir lenkų šovinizmo atvejus, kadangi šiuo metu neturėtumėme pyktis tarpusavyje, o kiekvieną kartą kai tą darome - tautų Europos priešai trina rankomis.


2013 m. birželio 4 d., antradienis

LAISVAS - TAUTIŠKAS - RADIKALUS!

 "Aš neaukosiu savo karjeros dėl nacionalistinė organizacija/partija/kt X". Tokią frazę kartais turbūt tenka išgirsti nemažai daliai nacionalistų aktyvistų. Atsakymą daug maž turėjau galvoje jau kurį laiką, tačiau šiandien išgirdau jš iš kito žmogaus, o tai padėjo jį tinkamai ir aiškiai suformuluoti, ko pasekoje galiu juo pasidalinti.

 Tol, kol eiliniai įvairių tautinių-patriotinių-nacionalistinių organizacijų/partijų/kt nariai tas organizacijas ir tautinį judėjimą laikys kaip dar vieną laisvalaikio praleidimo formą, pramogą, tačiau nesupras, kad vyksta karas, lygiai toks pat, kaip 1949, tik kad su kitom priemonėm ir kad mes tą karą dėl lietuvių valstybės ir tautos išlikimo pralaimime - ryškaus progreso nebus.

Aš neaukosiu savo karjeros dėl idėjų, kuriomis tikiu. Taip išsiverstų šis šūkis, jeigu asmuo yra nuoširdus patriotas, nuoširdus nacionalistas, ir į ideologinę organizaciją/partiją/kt atėjo ne dėl draugų kompanijos, o organizacijos idėjos ir jo - sutampa. Perkelkime tai į 1949 metus - Aš neisiu partizanauti, nes tai pakenktų mano karjerai komunistų partijoje. Arba šiandien aš neisiu į operaciją, kad gautumėm spausdinimo mašinėlę ir leistumėm pasipriešinimo spaudą, kadangi aname va kaime neblogi šokiai juk vyksta.

Lygiai ta pati taisyklė galioja ir minėtosioms organizacijoms. Tol, kol organizacijos savęs neapibrėš kaip radikaliomis ir revoliucinėmis (ty siekiančiomis ESMINIŲ reformų), tol jos negalės mobilizuoti masių, kurios tą suvokia. Tol jos negalės savo suvokimu dalintis ir skleisti alternatyvą dabartinei mirties kultūrai.

Mūsų tikslas turi būti ne įtakoti valdžią, kad ji priimtų mažiau tautai skausmingus sprendimus, kadangi net ir padaręs gerą sprendimą vienur, plutokratų režimas yra vis tiek plutokratų režimas.

Gaila, kad tenka tik dabar pasidaryti tokias išvadas. Gaila prarasto laiko. Lieku skolingas savo idealams ir savo vertybėms tuos iššvaistytus metus.


2013 m. gegužės 31 d., penktadienis

Abortų šalininkų argumentas #1 - Vaikų namai gamina asocialius asmenis

Į temą apie tai, kaip abortų šalininkai pasakoja pasakas, jog geriau nužudyti vaiką, negu atiduoti jį į vaikų namus, nes ten jį pavers visuomenės pabaisa:

Ar šiandieninė auka tikrai bus rytdienos nusikaltėlis? Ne. Nors dauguma smurtautojų patys yra patyrę smurtą, dauguma vaikų, su kuriais buvo netinkamai elgtasi, netampa nusikaltėliais ar žiauriais tėvais. Dauguma vaikų, augusių nepalankiomis sąlygomis (tą rodo ir //holokaustą// patyrusių vaikų pavyzdys), geba atsitiesti ir tampa normaliais suaugusiais žmonėmis (Helmreich, 1992; Masten, 2001). Vieno tyrimo metu stebėti 1000 jaunuolių, su kuriais buvo blogai elgtasi. Tyrimo išvadose teigiama, kad jei toks elgesys patirtas ankstyvojoje vaikystėje, smurto kaip nukrypimo nuo normos apraiškos išnyksta iki vėlyvosios paauglystės (Ireland ir kiti, 2002).


2013 m. gegužės 22 d., trečiadienis

ES duoda, ES atima

Kai kalbame apie ES, visada atsiranda dar nuo referendumo laikų išlikęs argumentas - ES mums duoda krūva pinigų, tik imkite ir darykite su jais ką tik norite. Pabandysiu kiek pralaužti informacinę blokadą ir sugriauti ES - gerosios fėjos įvaizdį.

Ar žinote, jog kas metus Lietuva už narystę sumoka Europos Sąjungai ~1mlrd litų? :) Tai yra daugiau, negu skiriame kultūrai, poilsiui. Tai yra daugiau, negu 3 kartus didesnė suma, negu Lietuva skiria aplinkos apsaugai. Tai yra atimama iš visuomenės. Kol kas Lietuva iš ES vis dar gauna paramą (tačiau ji nėra amžina), tačiau kiek % jos būna panaudota visuomenės reikmėms, o ypač tokiai Europai nelabai svarbiai daliai, kaip lietuvių tauta? O kiek jie nusėda stambiajam kapitalui ir įvairiem korumpuotiem valdininkam? Ar bent jau šiuo metu, kol dar gauname kažką ir atgal, išeiname ant nulio/pliuso?
Skiriama parama mums - 36mlrd per 7 metus. Įsisavinome ~50% = 18 mlrd. 7 sumokame atgal į ES. Parama septyniems metams - 11 mlrd. lt.

Na bet prie to gauname nemokamus bonusus: Nepriklausomybės praradimą; antitautinių, antivalstybinių kontorų finansavimą(iš tos pačios ES "paramos"); šv. laisvają rinką; homoseksualizmo ir kitų iškrypimų primetinėjimą; žemės pardavimą užsieniečiams; nacionalinės valiutos atsisakymą, kuris turėtų sąlygoti blogesnį tos pačios visuomenės gyvenimą ir t.t

Taip, ES tikrai duoda. Duoda ji sočiai stambiajam kapitalui. Bet kartu ir atima. O atima iš tautos ir visuomenės.

Šlovingoji, nenugalima
Žvaigždėtoji Europos Sąjunga
Čia savivaldybė - Lietuva
"Tarp lygių - lygi ir laisva".


Tautininkų piketai - you're doing it wrong


Tautininkai surengė eilinį piketą dėl lenkų reikalų . Nors ir pats priklausau Tautininkų sąjungai, tačiau tai nėra priežastis nekritikuoti to, kas, mano manymu, daroma blogai. Priešingai - priklausomybė šiai perspektyviai politinei partijai mane įpareigoja sakyti tai, kas yra daroma netinkamai.
O netinkamai yra daromi piketai. Neabejoju asmenų, čia susirinkusių, nuoširdumu. Puikiai suprantu, jog jie savo laiką naudoja, stengiasi, tiki tuo ką daro. Jie yra šaunuoliai, jog matydami problemą - neužsimerkia jai. Tačiau pasirinktos nepritarimo priemonės yra jau gerokai atgyvenusios. Jau geriau tokių piketų iš viso nebūtų, negu kad jie yra tokie, kokie daromi dabar. 
Taigi, žiūrėkime nuo pat pradžių. 

20d. Vyksta Vilniaus tautininkų sueiga, 21d vakare facebook socialiniame tinkle pranešama, jog sekančią dieną,  darbo dieną, 12.15 vyks piketas. Klaidos: Pranešama apie renginį likus dienai. Darbo diena. Darbo metas. Į tokį renginį susirinkti gali tik tie, kurie nedirba ir nestudijuoja - vyresnio amžiaus žmonės. Aišku, yra argumentas toks, jog norima rengti piketus tada, kuomet įstaigos, prie kurių piketuojama, vis dar dirba. Tačiau pamirštame, jog gyvename XXI informaciniame amžiuje, todėl perduoti žinią galima nepriklausomai nuo laiko. Juo labiau, jog tokia piketų forma visiškai nieko nekeičia, nepasitvirtina ir yra atgyvenusi savo amžių.

Kita priežastis, kas yra daroma blogai - pati piketo forma. Ji yra visiškai, visiškai nepatraukli. Nieko nėra blogiau, negu piketas, mažai aktualiu, nusibodusiu klausimu, kuris daromas pasitelkiant blogiausią formą - plakatus ir šūkius gėda. Negana to, susirenka mažas žmonių skaičius ir jų amžiaus vidurkis - 50+ metų. Visiškos nesėkmės kombinacija. Pamatęs tokių piketų nuotraukas žmogus ne tik kad nestos į Tautininkų sąjunga, bet ir gali parašyti išstojimo prašymą arba nurašys tą partiją ilgam laikui. Tokie piketai neatspindi politinės jėgos, kuri savo amžiaus vidurkiu - jauniausia partija Lietuvoje. Iš didelio noro padaroma daugiau žalos, negu naudos.

Dar blogiau, jeigu kviečiant, naudojama tokios va nuotraukos, kaip ši, esanti žemiau.
Čia pasinaudojama populiariu renginiu - kovo 11-osios eitynėmis, sukuriamas įvaizdis, jog bus kažkas gero, stipraus, kokios yra tos nacionalistų jaunimo eitynės. Rezultatas - kažkas panašaus į tai, ką jau minėjau, diskredituoja ne tik kad tautininkų sąjungą, tačiau ir visą nacionalistų judėjimą, eitynes.

Kad tai nebūtų tiesiog libertardiška kritika vardan kritikos - pateiksiu patrauklių mitingų ir piketų pavyzdžius. Ko reikia? Reikia orginalumo.
Keli geri pavyzdžiai:

Homoseksualų plėtros aktyvizmu užsiiminėjančiam ŽTSI įteikėme fašyzmo baubą, kad lengviau gasdintų baubais žmones.

Tautininkų (de facto - LTJS) piketas prieš žaliojo tilto sovietines skulptūras

Kartais lemiama detale, iš standartinio jau anksčiau aprašyto piketo (ty visiškos nesėkmės) iki visiškos sėkmės gali būti tinkama apranga

O kartais - netikėtumo faktorius (tuo metu vyko koncertas ir buvo DAUG žmonių).


 Pirotechnika, orginalūs ir geri šūkiai, taiklūs baneriai ar plakatai (tarkime geras buvo tas, su lenkų neįgaliais vaikais) - dar vienas sėkmės svertas.Greita reakcija į aktualijas (nors imho galėjo keliom dienom anksčiau tai įvykti)


Kadangi paskurinius 5 metus veikiau LTJS'e ir jau metus - Tautininkų sąjungoje, tai pastebiu, jog TS kartoja nemažai pirmųjų LTJS klaidų. LTJS daug kur buvo ledlaužiai, be jokios patirties, be pagalbos bandę, klydę, pasimokinę iš klaidų, vėl bandę ir t.t kol pavyko išgauti gana gerų rezultatų. Džiugu tai, jog TS pereina per tas pačias klaidas gerokai didesniu greičiu ir būtent todėl Tautininkų sąjunga yra itin perspektyvi politinė jėga.