Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

A.Smetona apie liberalizmą

 Liberalizmas gražiai gynė laisvės teisę, bet neinstengė išugdyti jai draugės-pareigos./.../
Dėl to liberalizmas šiandien ore plasnoja, kaip paukštis, vieną sparną pašautas.
 Vienašališka laivės teisė, teisė be pareigos, veda anarchijon.
 Asmuo, nebūdamas glaudžiame santykyje su draugija , yra kaip ir anarchistas, kaip ir be pareigos kitiems, kurių dėka jis gyvena. Tik draugijų tinklan inpintas, pajunta jis ir supranta, kas yra pareiga; tik bendravime pasireiškia žmonių laisvė su savo teise ir pareiga.
 Ir kuo daugiau teisės gauna asmuo iš draugijos, visuomenės, ir tautos, tuo daugiau jis ir pareigos turi pasiimti.
 Vienašališka teisė yra anarchija.
 A.Smetona „Politinės gairės (gruodžio 15 d.) „ 1933 m. Tautininkų suvažiavimas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą