Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis

Nacionalizmas - dvasinė revoliucija

Iš visų pusių susidurdamas su neteisingumu ir išnaudojimu eilinis ţmogus skundžiasi: „Ką gali padaryti?“ Atsakymas yra siaubingai paprasta: „KOVOTI, KOVOTI IR DAR KARTĄ KOVOTI!“ Atsikratykite mūsų amžiui būdingu bestuburiškumu ir bailumu. Išskleiskite tiesos, heroizmo ir pasiaukojimo vėliavas. Tapkite kadaise šią šalį vertą meilės ir pagarbos padariusiais karţygiais ir šventaisiais. Gyvenkite savo gyvenimą, kad galėtų gyventi kiti ir gyvenk didingai. Paskelbkite mūsų sielą apvalantį, mūsų protą išgryninantį ir amžinai iš mūsų gretų išdavikus ir bailius pašalinantį Šventąjį karą! Kaukitės su narsa, akmeniniu pasiryžimu ir laiminga širdimi iki galutinės pergalės!Komentarų nėra:

Rašyti komentarą