Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2017 m. balandžio 25 d., antradienis

Kam ir kodėl aš skiriu savo pinigus

[Dalis šio teksto informacijos bus pasenusi gegužės menėsį, todėl paskaityk ir atlik veiksmus per balandį]

Man yra 27 metai. Jau greit bus 10 metų, kaip aš leidžiu dalį savo laisvalaikio taip, kaip manau, kad yra naudinga - skiriu jį visuomeninei  bei politinei veiklai. Per paskutinius 10 metų man šioje veikloje teko pabūti aktyvistu, kuris neturėjo lėšų įgyvendinti savo idėjas ir puikiai pamenu, kaip žiauru yra būnant jaunam atsisakyti kažkokių pramogų su draugais, kad galėtum pagaminti banerį eitynėms ar kad galėtum nuomotis vietą susirinkimams. Vėliau teko dirbti su finansų paieška - atsirado pirmieji kontaktai  - teko susipažinti su puikiais žmonėmis, kurie tiesiog turėjo eilinius darbus ir atiduodavo dalį savo uždarbio teisingam reikalui. O kokie jie tuo metu man, neturinčiam pajamų, atrodė stebukladariai.  Prie jų pridėjus savo bei draugų kišenpinigius išeidavo nusipirkti kotų vėliavoms, vėliavų ir pasigaminti banerių eitynėms. Paskutiniu metu ir pats skiriu dalį savo pajamų paremti žmones, kurie įgyvendina savo idėjas , kuriomis aš gyvenu.  Kadangi per 10 metų praėjau visą kelią - paaiškinsiu kam ir kodėl aš skiriu savo pinigus, o šis mano straipsnis tikiuosi paskatins ir kitus.

Kas aš esu?

Tačiau prieš pradedant kalbėti apie paramą - reikėtų išsiaiškinti kodėl iš viso reikia kažką remti. Ir čia reikia pačiam sau nuoširdžiai atsakyti į klausimus:

Kas aš esu? Kas man yra svarbu - kokios mano vertybės? Kam aš esu dėkingas už tai, ką turiu? Ar aš esu patenkintas status quo? Kuo aš galiu prisidėti, kad pasiekčiau pokyčius? Kurioje vietoje mano parama būtų reikalingiausia, kad pokyčiai įvyktų?

Aš esu lietuvis, aš vertinu savo identitetą ir manau, kad identitetas yra svarbi savigarbos bei pagarbos kitam dalis. Už tai, ką aš turiu aš esu dėkingas savo protėviams, kurie atliko milžiniškus darbus, praėjo didžiausius sunkumus ir pasiekė milžiniškas pergales, kartais sumokėdami gyvybės kaina, kad turėčiau tai, ką dabar turiu. Aš esu tautininkas, nes manau, kad mūsų protėvių pasiaukojimas dėl mūsų visuomenės vertas pagarbos ir tęstinumo, o nacionalinė valstybė yra tai , kas geriausiai tinka mūsų žmonėms augti ir siekti naujų kolektyivnių ir individualių pergalių. Aš žinau, kad šios idėjos ir jų plėtra gali geriausiai užtikrinti mano norimus pokyčius. Todėl aš remiu tuos, kuriems aš esu gal tas vienintelis, galintis prisidėti prie būtinų veiksmų mano paties ateičiai atlikimo. Aukodamas idėjoms, kuriomis aš tikiu, aš investuoju į savo paties ir savo kraujo linijos ateitį.Išsiaiškinęs savo vertybes, savo identitetą ir tai, kas mano gyvenimą padaro geresnį bei pokytį, kurį noriu pats padėti atlikti, galiu aiškiai suprasti, kodėl yra reikalinga parama.

Nuo ko pradėti?

Lietuvoje dirbantys žmonės gali skirti dalį savo sumokamų mokesčių kaip paramą. Patiems žmonėms tai nieko nekainuoja, tiesiog ne politikai nusprendžia kam skirti tavo pinigus, o tu pats. Taigi, valstybė suteikia galimybę skirti 3%. 1% galima skirti tik politinėms partijoms, o 2% galima skirti įvairioms organizacijoms, mokykloms , šunų prieglaudoms ir pan. Svarbu - tai galima padaryti iki Gegužės 1d. , iki tos dienos galite ir pakeisti kam esate skyrę paramą, jeigu persigalvojote, todėl atidėlioti nereikėtų. 

Pasirinkti tarp politinių partijų man nėra sudėtinga. Aš pats priklausau Tautininkų sąjungai, ir nors ne visada man patinka tai, ką daro mano partija, tačiau aš žinau, kad jos sustiprėjimas tiesiogiai įtakoja tokį mano gyvenimą, kokio aš norėčiau ateityje. Ji leidžia įvykti pokyčiams. Renkantis Tautininkų sąjungą iš kitų politinių jėgų aš jaučiuosi, kaip investuojantis į partijos ateitį. Dabartis turi rimtų trūkumų ir kartais kiltų dilema , ar verta šiai politinei jėgai aukoti savo procentą, tačiau aš aiškiai suprantu, kad arba partija išsilaikys, sustiprės ir subręs rimtai politinei veiklai, o tam padeda mano parama, arba dar ilgai būsime liberalizmo sala bundančioje Europoje.  Mano pasirinkimą stiprina ir tai, kad kitose šiuo metu stipresnėse partijose aš matau artimas detales, tačiau Tautininkų sąjungoje aš matau tų idėjų visumą. Mano 1% keliauja Tautininkams. Tą patį raginu padaryti ir kitus bendraminčius.Didžioji dviejų procentų dilema

Šalia 1% politinėms partijoms, kur pasirinkti lengva, gerokai sunkiau yra pasirinkti tarp didžiulės įvairovės organizacijų, įstaigų, kurioms galima skirti 2%. Čia aš vėl pasikliaunu savo vertinimo kriterijais - kas aš esu, kokios mano vertybės. Tačiau renkantis tarp gausybės organizacijų dar atsižvelgiu į tai, kuriems iš jų mano parama būtų reikalingiausia. Pvz dauguma žmonių, kurie neturi politinių pažiūrų ir neatsakė sau į klausimus, kuriuos uždaviau sau, skiria 2% darželiui, mokyklai, vaikų namams ar gyvūnams. Ir nors aš irgi manau, kad jais reikia rūpintis, tačiau skirdamas savo pinigus visų pirma noriu pataikyti į tą vietą, kur mano parama gali būti kritinė jų išlikimui. Seniau iš viso neturėjau tokios dilemos, kadangi priklausiau vienai organizacijai, kurią visaip puoselėjau ir tikėjau, tačiau ta organizacija tapo galią ir valdžią aukščiau vertybių pastačiusių žmonių auka. Taigi, keli variantai, kuriuos aš svarsčiau ir manau, kad jie yra verti dėmesio ir jums.

Mėnuo Juodaragiui /Dangui/ Baltijos griausmas/Ragainei

                             Patys pagalvokite kaip jūsų gyvenimas pasikeistų, jeigu nebūtų Mėnuo Juodaragio, Ragainės, Dangaus leidyklos. Aš ilgą laiką svarsčiau kokios priežastys mane taip riša prie Lietuvos. Manęs ne kartą yra klausę, kodėl aš nevažiuoju iš čia. Dažniausiai atsakau - žmonės ir kultūra. Ir abu šie dalykai man asocijuojasi su tuo, ką daro Dangaus kolektyvas ir asmeniškai Ugnius. Ilga nuosekli veikla, didžiuliai darbai etnokultūrai ir pažadinta meilė šiam kraštui , o kartu - indėlis į bendrą judėjimą (nors ir daugiau per aplinkui). Nežinau kaip reikėtų įvertinti tai, ką per tiek metų sukūrė šitie žmonės, tačiau žinau, kad be jų mano gyvenimo kokybė dešimtbalėje skalėje nukristų 2 punktais. Jiems Ačiū reikia tarti ne tik 2%, bet ir savanoriavimu, visokia pagalba ir pan. Kaip juos paremti?  VŠĮ "Baltijos griaustinis" kodas 124631480.Alkas.lt

Alkas.lt startavo Jono Vaiškūno iniciatyva ir jam pavyko tapti stipriu tautinės krypties naujienų portalu. Iš esmės jis suteikia tribūną tautinės valstybės šalininkams. Šiandien jau atrodo įprasta, kad turime savo žiniasklaidos priemones ir tam tikrą savo auditoriją, tačiau prieš tai to nebuvo. Alko veikla reikšminga ir prasminga, padedanti įvykdyti norimus pokyčius Lietuvoje ir pasaulyje, todėl ją verta remti 2%.

Korp! Neo-Lithuania

Tautinė lietuvių studentų korporacija, seniausia Lietuvoje. Galbūt ne visuomet ideologiškai nuosekli, tačiau jos vertybės yra tiesiog įlietos į senos organizacijos struktūrą, estetiką ir dvasią. Šūkis Pro Patria!, garbės nariai, korporacijos nariai dalyvavę antisovietinėje rezistencijoje, jaunų studentų mokymas apie tai, kad Tėvynės garbė - aukščiausias įstatymas - esu tikras, kad šios studentų korporacijos valanda dar išmuš, kuomet ji suvaidis rimtą rolę Lietuvos istorijoje. Kviečiu paremti seniausią Lietuvos studentų klaną. :)Pro Patria

Tautinės ir krikščioniškosios minties idėjų kalvė Lietuvoje, kuriantis stiprų ir kokybišką intelektualinį turinį. Pro patria prie nacionalizmo prieina iš akademinės pusės ir daugiausia veikia universiteto aplinkoje. Verta auginti jų projektą, ypač vertas dėmesio pasirinkimas, jeigu esate katalikų tikėjimo.

Baltijos vilkas

Jeigu būtinai norite skirti pinigus gyvūnams - raginu pinigus paskirti Baltijos vilkui. Teko plačiau domėtis šia organizacija, buvo minčių ir pačiam prisidėti prie jos veikimo. Tai - dar vieni iš tų, kurie padaro didelius darbus, tačiau praktiškai nėra žinomi tarp mūsų žmonių. Jų veikla tiesiogiai įtakoja tai, kad vilkai gauna apsaugą, nėra išpučiamas jų skaičius ir pan. Kviečiu susipažinti su jų veiklos ataskaita. Tai - organizacija, tiesiogiai gyvenanti iš 2% ir tai yra jų vienintelis pinigų šaltinis. Jeigu norite remti gyvūnus - kviečiu remti Baltijos vilką.  

/\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\

Ar to užtenka? Tikrai ne. Ką aš pats supratau, tai kad ne visuomet reikia kaltinti visą pasaulį, dėl to, kad viskas dėliojasi kitaip, negu aš norėčiau. Pokyčiai įvyksta tuomet, kada atsiranda žmonių, kurie skiria tam jėgų, lėšų ar kitokią auką.

Aš pats pradėjau tvarkytis savo gaunamas pajamas, pradėjau jas skirstyti į 7 skirtingas sąskaitas. Viena iš jų sąskaitų mano banke vadinasi gerų darbų - aukos sąskaita. Kiekvieną mėnesį aš į tą sąskaitą pervedu nuo 2.5% iki 5% savo gaunamų pajamų. Ir kiekvieną mėnesį aš iš tos sąskaitos remiu tuos darbus ir tą veiklą, kuri man atrodo tuo metu prasminga. Kartais aš remiu ukrainiečių kovą dėl savo valstybės, kartais remiu lietuvius,  finansiškai nukėntėjusius dėl tautinės veiklos, kartais tiesiog manau, kad verta tiesiog paremti neturtingą, bet darbštų žmogų, o kartais padedu surinkti pinigus kokiam bendram pirkiniui.


Esu tikras, kad norint, jog pasaulis pasikeistų - turiu pirma pasikeisti aš pats - tapti geriausia savo versija. Man tokia parama yra kasdienybės dalis ir matau, kaip toks mano elgesys persidavė ir į mano artimą ratą. Tikiuosi, kad tai uždegs ir kitus pradėti sunkiausią dvikovą - su pačiu savimi. Sėkmės!