Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2015 m. sausio 21 d., trečiadienis

Antanas Smetona - Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.

Mano kalba, pasakyta L.T.S. Korp! Neo-Lithuania 92-ojo gimtadienio metu.
Kaunas, Prezidentūros kiemelis, šalia A.Smetonos paminklo.
2014 11 15

Antanas Smetona
Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.
Inteligentiškasis manosios tėvynės vadovas, kurio idėjoms aš jaučiu simpatiją.
Žiūrėdamas į mūsų pirmosios Respublikos nuotraukas, skaitydamas to laikmečio autorių darbus, klausydamasis senolių pasakojimų aš mintimis ir pats pasineriu į to meto studento gyvenimą, pasaulėžiūrą. Po šimtų metų įvyksta stebuklas - lietuviai vėl gali savo kojas tvirtai įremti į savo žemę, lietuviai vėl turi savo valstybę. O kiek buvo apie ją svajota... O kiek dar daugiau buvo dėl jos nuveikta tokių žmonių, kaip Antanas Smetona.
Vengdamas ilgos kalbos, kalbėsiu daugiau skaičių kalba. Tikiu, jog klausytojai galės pasidaryti savas išvadas.
A.Smetona šalį valdė 13 metų. Jo valdymo metu gyventojų skaičius kasmet didėjo vidutiniškai 1.1%,  Natūralus gyventojų prieauglis buvo didesnis, nei vakarų europos ir šiaurės šalių,  savižudybių skaičius buvo vienas mažiausių pasaulyje, vokiečių prof. Mieleck'o 1935-38 metų tyrimų duomenimis, Lietuvos darbininkai maitinosi geriau, nei Bulgarijos, Prancūzijos, SSRS, Italijos, Jugoslavijos, Turkijos. 1939m. registruotų bedarbių buvo 3116, emigracija: 1926m. 10.364, 1929 - 15.999, 1935 - 1911, 1939 - 604; 1924-1939m valstybės biudžeto pajamos išaugo du kartus. Ir visa tai pasiekta gyvenant sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, kuomet Lietuva buvo iš visų pusių spaudžiama nedraugiškų kaimynų, todėl buvo reikalinga nemažą dalį lėšų skirti karybai, vietoje, takrim, socialinių reikalų.
Antanas Smetona nemažai dėmesio skyrė tautiškai susipratusio elito ugdymui, kuris yra būtinas jaunai valstybei. Prezidentas būsimą elitą matė augantį visų pirma mūsų korporacijos gretose. Savo kalboje, minint korporacijos 20-metį , Antanas Smetona pabrėžė, jog "Neolituanija yra vyriausia korporacija, pirmiausiai supratusi studentų organizuoto gyvenimo naudingumą; taigi jos vėliava turi nesvyruodama, augštai iškelta studentų šeimoje, laikyti drausmėje davusius inžadą kolegas, draugus, bei ragino nenukrypti nuo tautiškojo idealo.
Toks buvo jis,
Inteligentiškasis manosios tėvynės vadovas, kurio idėjoms aš jaučiu simpatiją.
Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.

Antanas Smetona