Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2012 m. spalio 13 d., šeštadienis

CasaPound okupuoja sporto centrą "Delle Vittorie"

Italų nacionalistinis judėjimas "Casapound" 2012 metų spalio 12 dieną laikinai "okupavo" Romoje esantį sporto centrą "Delle Vittorie". Nepaisant daugybės susikompromitavusius sistemos politikų pažadų šis sporto centras yra apleistas ir nenaudojamas. CasaPound smerkia tokią sporto centro padėtį ir reikalauja atsakingų institucijų už mažą mokestį atverti sporto centrą visuomenei. Jeigu nebus imtasi priemonių pakeisti esamą situaciją, CasaPound sako, jog yra pasirengusi vėl okupuoti šį sporto centrą ir ateityje jį naudoti savo reikmėms.

2012 m. spalio 12 d., penktadienis

Apie tautiškumą globaliai ir individualiai + pankus

Per tokį vieną portalą ask.fm gavau klausimą.
Kadangi neužteko skaitmenų atsakyti ten, tai perkėliau mintis į blogą. Norintys anonimiškai užduoti klausimų man gali tai padaryt čia: http://ask.fm/AsEsuTomas

Ar nemanai, kad tautiškumas formuoja vienalytį pasaulį, kuriame sunku pasireikšti įvairesnėms žmogaus dvasios formoms ? Juk ir tamsta, buvote kažkada panku... Ar niekda nekilo noras galvoti kitaip ?

Tautiškumas formuoja ne vienalytį, o priešingai - įvairiaspalvį pasaulį. Mano suvokimu tautiškumo ideologija apima tiek vieną tautą, tiek ir globali - viso pasaulio tautas. XXIa. tautiškumas pasisako už spalvotą pasaulį, kuriame kiekviena tauta turi išlikti, išlaikyti savo nacionalinę kultūrą, savo skirtumus, nes būtent toks pasaulis ir žavi visus. Tautiškumas nepritaria vienalyčio pasaulio modeliui, kuriame būtų viena tauta -žmonių tauta, viena valstybė ir viena pilna (vartotojų) visuomenė. Tautų skirtumai, o ne vienodumas yra raktas išspręsti globalias problemas, mat per skirtumus galima diskusija, o per diskusiją - sprendimas. Svarbu atsisakyti klaidingo šovinizmo, niekinančio kitas tautas. Tai - ne mažesnis tautiškumo priešas, negu kosmopolitizmas. 


Jeigu apžvelgiau tautiškumą per globalią prizmę, tai dabar galima apžvelgti ir per individualią. Tautinė ideologija yra priešprieša bet kokiai imperijai, smaugiančiai tautas ir individus. Tarkime Indijoje Ghandi tautinis sąjūdis ėjo kartu su liberaliom idėjom. Lygiai kaip ir mūsų Sąjūdžio metais. Tautiškumas pasisako už individo laisvę tiek, kiek to reikia, tačiau neperspaudžia, kaip tai daro dabartiniai neoliberalai ir neoconai, atimdami iš laisvės pareigą. Tautinė idėja individui leidžia atsiskleisti pasauliui per tautą, ją atstovaujant. Puikus to pavyzdys - įvairios tarptautinės varžymos, kur individai atstovauja valstybę/tautą. Iš kitos pusės tautoje tautiškumas siekia bendrumo, ko taip pat trūksta mūsų visuomenėje. Būti geru žmogumi, būti geru šeimos nariu, būti geru darbuotoju ir bendruomenės nariu, būti geru tautiečiu ir per tai - pasaulio piliečiu. Toks asmeninės laisvės suvokimas, bent jau man, gerokai artimesnis negu liberalusis - individas -> pasaulio pilietis, peršokant visus jungiančius junginius, kaip bendruomenė, šeima ir t.t. Dažnai už šio luberalaus suvokimo slepiasi ne pasaulio pilietis, o visiškas egoistas, kuriam nerūti pasaulio reikalai, priešingai - jam į juos - nusispjauti. Jam terūpi jo pilvas, jo alga ir sofa. Toks požiūris man nepriimtinas.

O pankai ir tautinės idėjos yra labai artimos. Man šiek tiek gaila, jog dabartinė pankų linija kiek iškrypo, prisigaudė visokių politinių naujosios kairės nesąmonių, tokių kaip antifašizmas , tolerancija ir panašiai. O juk tautinio atgimimo laikais pankai, kartu su tautininkais, ėjo koja kojon prieš neteisybę, prieš komunistinę sistemą. Dabar vietoje ėjimo prieš sistemą, jie tapo sistemos žaisliukais. Yra tokia neotrockizmo teorija, labai paranki dabartinei kapitalistų sistemai. Jos idėja - neigti bet kokią bendrą tapatybę, tokią kaip tauta, šeima, visuomenė, piliečiai ir t.t, daryti jų skaldymą ir priešpriešas. Matome, kaip skyla įvairūs teisingi judėjimai, kokia susiskaldžiusi visuomenė tokiais, sakyčiau, visiškai neesminiais klausimais. Nacionalistas niekada neis su kokiu anarchistu koja kojon prieš bendrą priešą, smaugianti abu - globalizmą,kapitalizmą, o greičiau gatvėse kaposis tarpusavyje, nuo ko dėdės bankininkai tik šypsosi. Skaldyk ir valdyk. Aš manau, jog pankų subkultūra (arba apskritai galėtų atsirasti kokia nauja judėjimo forma) galėtų grįžti prie savo šaknų ir tapti jungiančiuoju dariniu. Atmesti visokias svetimas idėjas, grįžti prie šaknų - kovos prieš sistemą. Pankai prieš KKK - kapitalizmą, komunizmą, kosmopolitizmą.