Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. spalio 20 d., sekmadienis

Žmogaus teisių deklaracijoje - interpretacijos laisvė

Skaičiau 1946 metų žmogaus teisių deklaraciją. Nei žodžio neradau apie pederastus (tiesa, yra apie multikultūrinę valstybę - nemažai). Šalia to yra visai naudingos kelios tezės:

16 straipsnis 

1. Moterys ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar 
religijos tuoktis ir kurti šeimą. Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir nutraukdami santuoką 
jie turi lygias teises. 

2. Santuoka sudaroma tik laisva būsimų sutuoktinių valia ir visišku abiejų sutarimu. 

3. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė, ir ji turi teisę būti visuomenės ir valstybės 
saugoma. 

Žmogaus teisių deklaracijoje 16str. 3 punktu nurodoma šeimos apsauga. Taigi, šeimos apsauga yra žmogaus teisė. Tą papildo ir 12 straipsnis - Niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi. 


9 straipsnis - Niekas negali būti savavališkai suimtas, sulaikytas ar ištremtas. 

19 straipsnis - 
Kiekvienas turi teisę laisvai laikytis savo įsitikinimų ir juos reikšti; ši teisė apima laisvę 
nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis 
priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų.

25 straipsnis 
 1. Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį
įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisę į 
apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis 
aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio. 
 
2. Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir parama. Visi vaikai, santuokiniai ir 
nesantuokiniai, naudojasi vienoda socialine apsauga. 

29 straipsnis 
 
1. Kiekvienas turi pareigas bendruomenei, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokeriopas jo 
asmenybės vystymasis. 
 
2. Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis, gali būti taikomi tik tokie apribojimai
kokie yra nustatyti įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių pripažinimas ir 
pagarba joms ir kad demokratinėje visuomenėje būtų laikomasi teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir 
visuotinės gerovės reikalavimų
 3. Šiomis teisėmis ir laisvėmis jokiais atvejais negali būti naudojamasi tam, kas prieštarauja 
Jungtinių Tautų tikslams ir principams.2013 m. spalio 19 d., šeštadienis

80% žmogaus Intelekto lemia kilmė!I argumentas: KARTU AUGINTŲ GENETIŠKAI TAPAČIŲ DVYNIŲ INTELEKTO ĮVERČIAI YRA DAUG PANAŠESNI NEGU NETAPAČIŲ DVYNIŲ.
– Kontrargumentas: Tapatūs dvyniai yra tokie panašūs dėl to, kad juos vienodai augino. Tapačius dvynius paprastai labiau negu netapačius dvynius linkstama vienodai rengti, migdyti tame pačiame kambaryje, jie linkę draugauti su tais pačiais draugais, juos moko tie patys mokytojai ir kt. (J.Loehlinas ir R. Nicholsas,1976) .

II argumentas: TAPATŪS DVYNIAI, KURIUOS TĖVAI RENGIA, PRIŽIŪRI IR AUKLĖJA SKIRTINGAI, GAUNA VIENODUS INTELEKTO ĮVERČIUS. BEVEIK TAS PAT YRA IR TADA, KAI TAPATŪS DVYNIAI BUVO AUGINTI ATSKIRAI (Bouchard ir kt., 1990).
 – Kontrargumentas: Išstudijavęs senesnius atskirtų tapačių dvynių tyrimus, L. Kaminas (1974) pastebėjo, kad atskirti dvyniai dažnai patekdavo į panašią aplinką. 

III argumentas: ĮVAIKINTŲ VAIKŲ INTELEKTO ĮVERČIAI YRA PANAŠESNI Į JŲ BIOLOGINIŲ TĖVŲ, O NE Į JŲ ĮTĖVIŲ ĮVERČIUS. Kuo vyresni vaikai, tuo labiau jų įverčiai panašesni į biologinių tėvų.(Fulker ir kt., 1988; Loehlin ir kt., 1989).

Taigi, moksliniai tyrimai pateikia daugiau įrodymų, kad paveldimumas, o ne aplinka nulemia, kokiu mastu (kiek) žmonių tarpusavio skirtumai priklauso nuo genų (o ne kiekkonkretaus žmogaus intelektą nulėmė jo genai).

Apibendrinus įvairias mokslininkų nuomones galima teigti, kad genetiniai veiksniai paaiškina nuo 50%- 80% žmonių intelekto skirtumų: 
50% priklauso nuo genų,
20% priklauso nuo sąlygų gimdoje, 
20% priklauso nuo aplinkos,
10% priklauso nuo kitų nenumatytų aplinkybių.


2013 m. spalio 13 d., sekmadienis

Aš ten buvau


Jei tu jau pasidavei - užkask save giliau,
Jei tu negali tylėt - dainuok garsiau,
Jei tu nori keist pasaulį - keisk pirmiau save,
Jei tu tamsoje - aš ten taip pat buvau.

2013 m. spalio 9 d., trečiadienis

Laisvė visiems nacionalistams!


2013 m. spalio 7d. Silezijos nacionalistai išreiškė paramą politiškai persekiojamiems graikų nacionalistams - Auksinei aušrai. Auksinės aušros lyderis Nikolas Mihaloliakosas, kartu su partijos aktyvistais, yra neteisėtai suimti ir įkalinti korumpuotos Graikų sistemos.

Laisvė visiems nacionalistams!
Freedom for all nationalists !
Ελευθερία για όλους τους εθνικιστές!