Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2012 m. rugsėjo 28 d., penktadienis

Psichologai apie homoseksualizmąŽymiausi psichologijos klasikai - Zigmundas Froidas, Alfredas Adleris, Karlas G. Jungas, Karen Horni, Erichas Fromas, Erikas Eriksonas ir kt. laikė, kad homoseksualus potraukis yra susijęs su psichologine kančia. <..>

 Karlas G.Junas rašė, kad "(Vyro) homoseksualumas yra susijęs su nuslopintu ir neišvystytu vyriškumo pradu ... kuris, vietoje to, kad būtų išvystytas ... iš savo paties psichikos gelmių, yra ieškomas biologinėje plotmėje per "susiliejimą" ("fusion") su kitu vyru" (pagal J. Jakobi, Journal of Analytical Psichology, 1969, 14: 48-64). Panašiai, remdamasi patyrimu, manė Ana Froid: ji aprašo sėkmingus terapijos atvejus, kada vyro homoseksualus potraukis pasikeisdavo įsisąmoninus, kad už jo glūdi nepatirtos tėvo meilės ilgesys ( The International Journal of Psichonanalysis, 30: 195). Alfredas Adleris homoseksualumo priežastis sieja su bendrystės jausmo ("gemeinschaftsgefuhl") stoka ankstyvoje vaikystėje ir pastanga jį kompensuoti santykyje su tos pačios lyties asmenimis (plg. Das Problem der Homosexualitat, iš H.L. Ansbacher, The Individual Psychology of Alfred Adler). Zygmundas Froidas daugiausia dėmesio kreipė į kenčiančią bei prie sūnaus per daug prisirišusią motiną, nenoromis sustabdančią berniuko vyriškumo vystymąsi (žymiajame veikale "Trys esė apie seksualumo teoriją").

 G.Vaitoška "Kas iš vaikų pagrobė Gandrą?".

Bus daugiau (:

2012 m. rugsėjo 18 d., antradienis

Viskas bus gerai

Labai geras dalykas yra toks gyvenimo būdas, kuomet turi tiek veiklos, kad gali negalvoti. Negalvoti apie nieką. Galvoti apie didesnius dalykus, nepaliekant laiko gerokai labiau žemiškiems.

 Kuomet viskas gerai - viskas ir būna gerai, kuomet viskas blogai - galima pabėgti štai čia. Ne pirmas kartas, greičiau taip būna visada. Kartojasi ir kartojasi. Tą akimirką pabėgi nuo problemos, ją būna per daug sunku vienu metu priimti, kartoji sau, suprasdamas, jog tai yra melas - viskas bus gerai. Reikia tiesiog laiko. Vėliau viskas bus gerai. Tikrai bus. Juk visada būna viskas gerai.

 O gėris, džiaugmas, taika, meilė ir kiti teigiami dalykai yra visiškas nulis, jeigu tai tėra džiaugsmas vienam, taika vienam, meilė pačiam sau ir t.t Tikrasis gėris yra dalintis džiaugsmu su kitais, taip bent jau sako mano mėgstamiausio filmo "Into the wild" pagrindinė mintis. Bet juk viskas bus gerai.


 Arba ne. Nes jau nebe 6-ta, o 12-ta diena.

2012 m. rugsėjo 1 d., šeštadienis

Casapound okupavo ES parlamento būstinę Romoje

2012 metų Rugpjūčio 26 naktį apie 30 Italijos anglies kasėjų nusileido į 373 metrų gylio šachtą Sulcyje, pietvakarių Sadrinijoje, kur užsibarikadavo, protestuodami prieš Italijos valdžios aklą vykdymą ES direktyvų uždaryti čią šachtą.   

Pietų Sardinija, pagal 2009 metų tyrimus, yra viena skurdžiausių Italijos sričių, kurios ekonomika yra pastatyta ant angliakasybos ir avių auginimo. Abu šie sektoriai skaudžiai susidūrė su 2009 metų krize. Italų valdžia nori vykdyti ES direktyvas ir uždaryti šią šachtą, palikdama žmones be pragyvenimo šaltinio. Protestuotojai su savimi jie pasiėmė ~350 kilogramų sprogmenų ir teigia, jog yra pasiruošę bet kam ko prireiks. 

Italų nacionalistų organizacija Casapound okupavo Europos Parlamento įėjimą Romoje, pareiškiant solidarumą su Sulcio angliakasiais, protestuodama prieš ES įstatymus, draudžiančius valstybės pagalbą, taip rizikuojant didžiulia žala visai itališkai pramonei. Mes negalime pritarti neteisingai konkurencijai iš trečio pasaulio šalių, kur darbininkai gyvena nežmogiškomis sąlygomis ir uždirba badauti verčiantį atlyginimą. - teigia CasaPound. Apgink italų anglį, apginsi Europos savarankiškumą! - taip skamba CasaPound banerio užrašas.