Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2015 m. vasario 28 d., šeštadienis

Markus Wilinger: Jungtinės Europos Valstijos ar tautų Europa?

2014 05 21
Markus Wilinger: Jungtinės Europos Valstijos ar tautų Europa?

Ukrainos krizė parodė, jog ne tik senas Amerikos-Rusijos konfliktas tebevyksta, o taip pat, kad Europa yra konflikto šerdis, tačiau neturinti nepriklausomos jėgos, kad galėtų daryti įtaką jam. Rusai ir amerikiečiai kalbasi apie Europos sienų perbraižymą, nekreipdami dėmesio ką apie tai galvoja europiečiai. Jiems nerūpi pirmiausiai dėl to, kad jiems nėra dėl ko rūpintis.  "Velniop Europą" - gana taiklus situacijos apibendrinimas. "Neklausyk europiečių. Viskas, ką jie gali padaryti - šnekos. Jie nėra svarbūs."

Ir kadangi Europa neturi savos galios, Ukraina turi tik du pasirinkimus: ji gali būti dalis Rusijos arba Amerikos įtakos zonos. Jie niekada neturėjo pasirinkimo būti dalimi Europos, kadangi nepriklausoma Europa neegzistuoja.

Kaip taip atsitiko, kad visiems nusispjauti į europiečių nuomonę? Europos tautos, kartu sudėjus, turi armiją, kuri dvigubai lenkia Rusijos armiją, o taip pat - stipresnę ekonomiką už JAV. Nepaisant to, mes vis dar esame dominuojami užsienio jėgų. Iš to kyla klausimas: ar mums reikia Europos pokyčių? Taip, jie mums būtini išlikti!

Mums reikia nepriklausomos Europos. Mes neturėtumėm viltis, kad rusai ar amerikiečiai kada nors gerbs mus. Kodėl jie turėtų tai daryti? Tai mūsų užduotis saugoti savo kontinentą. Ir jų užduotis rūpintis savo šalimis. Tiesiog jie mato, kad mes neatliekame savo darbo.

Šiandien mes, europiečiai, esame JAV vasalai. Tokia yra nepatogi realybė.Jeigu mes norime vėl būti laisvi, nepriklausomi, patys priimti sprendimus dėl to, kas vyksta Europoje, jeigu mes norime nustoti būti rytų ir vakarų pajuokos objektais, mes privalome rasti būda perorganizuoti turimą Europos jėgą.

 Kodėl Europos valstybė būtų klaida?

Būsiu atviras. Aš atmetu Europos-supervalstybės idėją.  Aš netikiu, kad Europos valstybė galėtų veikti, ar bent jau būtų patraukli.

Imperijos ir supervalstybės niekada nebuvo sukurtos be smurto. O tam padaryti reikalinga jėga ( tiksliau - daug jėgos), kad sunaikinti bet kokias maištaujančias grupės, kurios sieks nepriklausomybės savo regionuose. O taip tikrai įvyktų, jeigu bandytumėm sujungti daugiau kaip 20 tautų į vieną valstybę. Priežastis, kodėl vis dar nėra Europos valstybės yra ta, kad jokia valstybė neturėjo pakankamai jėgos, galinčios sukurti tokią imperiją. Habsburgų dinastija, Napaleonas, net ir vokiečiai nebuvo pakankamai stiprūs, kad įveiktų visus savo priešus Europoje. Sukurti imperijai reikalinga jėga. Net "demokratinė" Europos Sąjunga suprato tą. Štai kodėl mums, europiečiams, neleidžiama balsuoti dėl "Europos klausimų". Jeigu būtų paklausta Europos žmonių nuomonės, tuomet nebūtų jokio euro ar Lisabonos sutarties, o rytų Europos šalys tikrai nepriklausytų ES.


Moderni demokratija ir tautinės valstybės istorijoje atsirado greta viena kitos. Taip atsitiko dėl to, kad moderniai demokratijai reikalinga tauta. Demokratinė Europos valstybė yra utopija. Jeigu mes kada nors sulauksime Europos valstybės, tai bus diktatūra (net jeigu ji ir vadins save "demokratine") ir ji bus sunaikinta iš kart, kai žmonės atgaus valdžią.

Jeigu kažkas nėra patenkintas dėl modernios liberalios demokratijos, bet yra Šveicarijos tiesioginės demokratijos modelio šalininkas, kaip kad esu aš, toks žmogus būtinai atmes Europos valstybės idėją.
Europoje yra tiek daug tautų ne šiaip sau. Taip įvyko dėl to, kad mes, europiečiai, mylime savo laisvę. Ir kiekvienas mūsų kontinento regionas visada gynė savo nepriklausomybę. Diena, kuomet šios tautos atiduos  savo laisvę, kad būtų dalis vienos didžios imperijos, bus ta diena, kada Europa nustos egzistuoti ir taps vakarų Azija.


Tautų Europa

Aš nesu nacionalistas. Aš esu prisiekęs europietis, ir dėl to, aš priimu tai, kad Europa yra niekas be savo tautų. Jeigu mes norime atpažinti Europą, mes turime žinoti, kad Europa skiriasi nuo JAV ar Kinijos. Ir kadangi ji yra tokia unikali - jai reikia unikalaus savi-organizacinio metodo.

Europos Sąjunga akivaizdžiai neveikia. Ji mums kasdien sako ką daryti ir kaip gyventi, bet nesugeba suvienyti europiečių ar ginti savo interesų prieš užsienio jėgas. Europos Sąjunga visiškai žlugo. Ji pasiėmė mūsų laisvę, o mainais mes net negavome privalumų, kuriuos jungtinė Europos jėga atneštų.

Aš noriu eiti kitu keliu. Aš noriu Europos, kuri būtų vieninga išorės grėsmių akivaizdoje, bet nemėgintų suvienodinti tautų. Europai nereikia vieningos valiutos. Europai nereikia bendrų reguliavimų ir kvailų ES įstatymų. Jai reikia karinio aljanso, bendros sienų apsaugos ir viduržiemio gynybos prieš įsibrovėlius iš Afrikos (kuriuos medija mėgsta vadinti prieglobsčio prašytojais).

Europos karinis aljansas yra reikalingas pakeisti NATO. Per šaltąjį karą, mums, europiečiams, reikėjo JAV apsiginti prieš galimą Rusijos invaziją. Šiandien mes galėtumėm apsiginti patys, todėl nėra reikalo dalyvauti Amerikos karuose. Europos kariniui aljansui yra būtina suformuoti stiprią europiečių kariuomenę, kuri sujungtų kiekvienos šalies privalumus. Kas galėtų būti geresni žiemos kariai jeigu ne skandinavai? Kas gamina geresnius tankus už vokiečių? O kas gamina geresnius laivus už britų? Kartu mes, Europiečiai, esame stiprūs, todėl nėra reikalo mums bijoti užsienio grėsmių.


Mums nereikėtų bijoti, kad tokia nauja Europos jėga būtų naudojama pradėti nereikalingus karus, kadangi aš noriu, jog Europos žmonės turėtų daug didesnę įtaką savo šalių užsienio politikai. Mums, europiečiams,  reikalinga institucija, kur mūsų tautos susitiktų diskutuoti ir nuspręsti, kaip jie nori elgtis pasaulyje. Europos parlamentas galėtų būti išnaudotas tam, ypač dėl to, kad mano vizijoje, jis prarastų galią reguliuoti eilinių žmonių kasdienį gyvenimą. Europos rinkimuose europiečiai galėtų tiesiogiai nuspręsti ar jie sutinka ar ne su Europai siūloma užsienio politika, arba, jeigu jie nori, galėtų siūlyti kitą jiems priimtiną kelią. Tai mums duotų galimybę balsuoti už savo vidaus politiką per nacionalinius rinkimus, o taip pat - Europos užsienio politiką per Europos rinkimus. Mes, europiečiai, galėtumėm geriau apibrėžti ką mūsų politikai turėtų daryti. 


Aš tikiu, kad šiuo keliu mes turėtumėm eiti. Aš esu tikras, kad tik tautų Europa (arba Tėvynių Europa, kaip mes tai vadiname Vokietijoje) galėtų mums suteikti tiek laisvę, tiek jėgą. Šiandien mes neturime nei vieno, nei kito. Štai kodėl mes turėtumėm panaikinti Europos sąjungą ir pabandyti sukurti vieningą ir laisvą Europą. 


Mums reikia tai padaryti tam, kad tokios šalys kaip Ukraina galėtų vieną dieną pasakyti: mes nesirenkame nei Maskvos, nei Vašingtono


Mes renkamės Europą. 


Šaltinis: motpol.nu