Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Mano vytis ir trispalvė!

Vytė Nemunėlis (Bernardo Brazdžionio slapyvardis)

MANO VYTIS IR TRISPALVĖ

Tėvelis nupiešė man vytį,
Aš vėliavėlę nudažiau -
Ji popierinė ir mažytė,
Bet man už viską švies gražiau!

Geltona, žalia ir raudona
Vėjeliui pučiant mirguliuos -
Viena primins rugelių duoną,
Kita kaip sodai mūs žaliuos.

O ta trečioji, tartum kraujas,
Vis neramins ilgai manęs,
Kol švies tėvynei rytas naujas,
Kol vytis laisvę jai parneš.


2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

Būk sveika, auksine saule!

Sveiks, mėnuli, vėl suspindęs,
Dailų veidą vėl parodęs,
Būk sveika, auksine saule,
Vėl pakilus, patekėjus!

Mėnuo iš akmens ištrūko,
Iš uolos išėjo saulė,
Aukso gegute pakilo,
Balandžiu sidabraplunksniu
Grįžo vėl į savo vietą,
Į ankstesnį kelią savo.

Patekėk kas rytą, saule,
Šviesk nuo šios dienos per amžius!
Neški mums visiems sveikatą,
Į rankas pasiųsk mums lobį,
Duok laimikį mums tarp pirštų,
Laimę siųsk ant valo galo!

Tai keliauk dabar laimingai,
Eik sveika keliu savuoju
Ir, gražiai išrietus lanką,
Vakare džiaugsmingai leiskis!


Žengus žingsnį į sveiką gyvenimą, man Edmundas ir Vaiva padovanojo knygą, atspindinčią mūsų rasės didybę. Tai - Kalevala. Kelios jos eilutės susišaukė su šia diena. Būk pasveikinta, auksine saule!

2013 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis

Sirija: Galia vs teisingumas

Tomas Skorupskis
1047969_584264501595744_1915326071_o

Įvykiai pasaulio arenoje kaista. JAV grasina smogti Sirijai, pažeidžiant Jungtinių tautų chartiją ir apeinant JT saugumo susirinkimą Sirijos klausimu. Rusija griežtai smerkia tokią JAV imperializmo apraišką. Ji Rusijos-Gruzijos konflikto valandomis aiškiai parodė, jog vis dar išlieka imperine valstybe. Matant šiuos pasaulio įvykius, aš pasigendu Lietuvos pozicijos, o ypač - lietuvių nacionalistų  požiūrio į įvykius pasaulyje.

Turbūt būtų naivu sakyti, jog esame laisvi, demokratiški ir patys spręsime savo likimą. Tikrai ne. Lietuva greičiausiai nusilenks JAV imperializmui, o gal net ir prisidės prie jo vykdymo. Visos Lietuvos parlamentinės jėgos yra pasiryžusios nusilenkti šiam pinigų ir galios kultui. Kelios kitos pavienės jėgos visiškai pateisins Rusijos veiksmus. Šiame, jau Lietuvos kontekste, išlieka svarbus tautininkų, visų pirma Tautininkų sąjungos, vaidmuo. Būtent ši politinė jėga yra bene vienintelė Lietuvoje, kuri įvykius vertintų objektyviai, paisant ne galios, o teisingumo principo.

Šio konflikto pretekstas - JAV informacija, jog Sirija naudoja cheminius ginklus. Be jokios abejonės, cheminių ginklų naudojimas negali būti toleruotinas(nepaisant to, jog JAV remiami teroristai, o ir pati JAV naudojo cheminius ginklus), tačiau ar mes galime pasitikėti JAV informacijos šaltiniais? Juk būtent tą patį JAV teigė prieš 10 metų užpuolant Iraką, o vėliau paaiškėjo, jog ši informacija melaginga. Negana to, jeigu ir buvo naudotas cheminis ginklas, kas galėtų paneigti, jog tai padarė tie patys JAV remiami teroristai, glaudžiai susiję su radikaliausiomis islamistų grupėmis, įskaitant ir Al-Qaeda. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, vengrų nacionalistai Jobbik pareiškė, jog jie palaiko Siriją ir tikisi, jog Assad'as kuo greičiau stabilizuos šią situaciją ir toliau vadovaus Sirijos žmonių labui.

1240040_600092780013712_1299278702_n

 Jaunalietuvis Stasys Buškevičius savo tinklaraštyje teigia, jog be JT Saugumo tarybos „palaiminimo“ suduotas karinis smūgis sukurs precedentą, kurį kada nors galės pakartoti ir pati Rusija. Taip jau buvo po NATO smūgių Belgradui ir Kosovo atskyrimo nuo Serbijos: po dešimtmečio Rusija atkartojo beveik identišką scenarijų Gruzijoje. Tą patvirtina ir Delfi išspausdinta Rusijos politologo nuomonė, jog jeigu NATO puls Siriją, Rusijai reikėtų užimti Baltijos šalis. Žinoma, tai yra tik vieno Rusijos fanatiko nuomonė, o štai JAV apie Sirijos puolimą skelbia per visus oficialius šalies lygius. Šiame konflikte sektinas yra Lenkijos pavyzdys. Lenkijos premjeras D.Tuskas pareiškė, jog Lenkija nedalyvaus intervencijoje į Siriją.

Stebint šiuos, mus liečiančius dviejų pasaulio imperialistų įtakos žaidimus, Tautininkų sąjunga turėtų pasmerkti tokį šiurkštų JT chartijos pažeidimą, išreikšti palaikymą Sirijai ir priminti tiek Lietuvai, tiek pasauliui, jog Sirija - nepriklausoma valstybė ir įsiveržimas į jos teritoriją bei kišimasis į šalies vidaus reikalus yra netoleruotinas. Tautininkai turėtų reikalauti mūsų šalies aukščiausias institucijas nedalyvauti Sirijos griovime. Galbūt tai kai kurioms partijoms sukels paranojos priepuolius, tačiau tą primityvų mąstymą palikime joms pačioms.

Nemažai kas sako, jog padėtis Sirijoje yra JAV ir Rusijos konfliktas, todėl Lietuva čia neturėtų kištis. Gal jie ir teisūs, tačiau šis konfliktas liečia ne vien šias dvi imperines šalis, o taip pat ir Siriją, bei taikius piliečius. Kiekviename mūsų amžiaus konflikte egzistuoja dvi ar daugiau pusių, tačiau jų buvimas nereiškia, jog nėra nei vienos pusės, atstovaujančios teisingumui. Juk tuomet, kada sovietų tankai traiškė lietuvius, mūsų pusėje buvo JAV ir vakarų valstybės, mūsų pusėje buvo teisingumas, o Sovietų – agresija, imperializmas. Mums reikia stoti į teisingumo, o ne kumščio pusę. Taip kaip stovėjome už serbus, kuomet iš jų atplėšiamas Kosovas, už Gruziją, kada į jų šalį įsiveržė Rusiją, taip dabar mes turime palaikyti Siriją. Nenusilenkime jėgos kultui!

992974_434812683305367_481306987_n

Faktai:
*Karas prieš Siriją gali sukelti naftos kainas ir sukelti pasaulinę krizę.
*Ekspertai išreiškė abejones, jog cheminis ginklas iš viso buvo naudotas.
*Amerikos vyriausybė, kaip ir Irako karo metu, bando sutrukdyti JT ginklų ekspertams ištirti, ar cheminis ginklas buvo naudotas.
*Jeigu cheminiai ginklai buvo naudoti, nėra aišku, kas juos naudojo.
*JAV ne pirmą kartą bando melagingai apkaltinti kitus cheminio ginklo naudojimu.
*Sirijos sukilėliai jau yra naudoję cheminį ginklą.
*JAV išpuolis prieš Siriją padarytų Ameriką Al-Qaedos oro pajėgomis.
*JAV, Jungtinė karalystė ir Izraelis per paskutinius 10 metų jau yra naudoję cheminį ginklą.
*JAV ginkluoja Sirijos opoziciją nuo 2006 metų.
*Sirijos ataka atitrauktų amerikiečių dėmesį nuo šalį kamuojančio sekimo skandalo.
Daugiau faktų.

1. http://jobbik.com/jobbik_conflict_syria
2. http://www.buskevicius.blogspot.com/2013/08/jav-pries-sirija-ar-pavyzdys-bus.html
3. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusijos-politologas-jei-nato-puls-sirija-rusijai-reikia-uzimti-baltijos-valstybes.d?id=62173803
4. http://www.alfa.lt/straipsnis/15151404/Tuskas..Lenkija.nedalyvaus.intervencijoje.i.Sirija=2013-08-28_14-48/
5. http://www.filmsforaction.org/news/cheat_sheet_on_syria/

 Publikuota: LTJS blogas, Sarmatas.lt ,Kauno tautininkas.