Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2015 m. lapkričio 27 d., penktadienis

Mintys kyla įvairios

Konservatoriai ir socialdemokratai. Atrodytų, amžini varžovai politikoje. Dvi grandiozinės politinės jėgos, dešinieji ir kairieji, savotiška alfa ir omega Lietuvos politikoje. Vieni pozicijoje, kiti opozicijoje. Vieni komunistai, kiti vagys. Kiekvienas yra verčiamas pasirinkti pusę. O ar tu, Lietuvos pilieti, turi nuomonę apie laisvės premiją V.Landsbergiui/Visagino Atominę elektrinę/Druskininkų aferą/Mažeikių naftą/Landsbergienės darželius?
Šiaip viskas gerai turbūt, bet mintys kyla įvairios.

1.

Kas galėtų paneigti, jog abi šios tradicinės jėgos, yra stipriai susitepusios, ir tiesiog pasidalinusios įtakos zonomis valstybėje? Juk abiejų grupių žmonės dalyvavo laukinėje privatizacijoje, tikriausiai visi žino tam tikrus korupcinius oponentų žygius. Ir laikosi gražaus susitarimo - netrukdyti vieni kitiems dirbti. O jeigu kažką paviešina vieni, kaip tarkime Druskininkų aferą, tai kiti atsilygina tuo pačiu , pvz. Landsbergienės turtai. Vėliau arba randa nuteistuosius, arba sukuriamos specialiosios komisijos ir visi pamiršta tyrimus.

Tačiau įsivaizduokite, jog į smėlio dėžę bando patekti nauji žaidėjai. Jie - nei kiek nėra geresni savo esme. Gal tik naglesni, tačiau neturi tokių stiprių galios svertų, todėl retkarčiais turi iš tikro kažką ir naudingo padaryti, siekiant išsaugoti savo įtaką. Bet jie irgi nori savo korupcinio pyrago dalies. Ką daro politinė klika? Susijungia prieš juos. Kas galėtų paneigti, kad būtent taip buvo su Darbo partija ir Tvarka ir teisingumu. Dabar tos partijos laikomos susitepusiomis, o va tradicinės - šventos.

O žmonės ir tiki, nes mieliau vietoje knygos renkasi televizorių, o žiniasklaidą skaito tik didžiausią. Jeigu iš viso skaito ir domisi kažkuo daugiau, negu kokiai degtinei maximoje taikomos nuolaidos.2. Kas galėtų paneigti, jog abi šios partijos yra tampomos už virvučių kokių trečiųjų asmenų? Panašiai juk yra Amerikoje, kur Respublikonai ir Demokratai yra finansuojami tų pačių korporacijų. Man kartais mūsų politika kelia įtarimų. Užsienio politikoje mes, kaip Europiečiai, retai kada atstovaujame Europos interesus. Greičiau - JAV. Nieko nesakau, eilėje atvejų tai nėra labai jau blogas dalykas. Bet minčių apie savarankiškumą kyla įvairių.

Kartais atrodo, kad politinė Lietuvos smėlio dėžė palikta savieigai, tačiau kuomet yra rimtesnis reikalas - tuoj abi partijos būna patraukiamos už virvučių ir balsuoja sutartinai. Taip jie balsavo dėl Euro, dėl Žemės referendumo. O štai šiandien, kol Lietuvos visuomenė svarstė, ar suteikti laisvės premiją vienam politikui ir dabinosi tautinėmis juostelėmis, mūsų dešinieji ir kairieji vėl eilinį kartą sujungė jėgas ir kartu bendru balsavimu atvėrė sienas imigrantams, taip išduodami mūsų valstybės ir visuomenės interesus. Kuomet reikia gintis nuo nacionalinių interesų - LSDP ir TS-LKD visada dirba išvien.

Galbūt teisingai sako John Morgan, kad nėra dešinės ir kairės. Yra tik liberalai ir nelibeberalai.

3.
Vakarų Europos jaunimas dabar keikia tuos, kurie atvėrė vartus imigracijai. Nemažai tenka bendrauti ir stebėti augančias tautiškumo gretas. Aišku pilna ten procesų, kurie man nepatinka, bet nepastebėti augimo tarp progresyviausio europiečių sluoksnio tiesiog negalima. Nacionalizmas tampa bene pažangiausia  platforma, jungianti jaunimą. Turbūt to ir buvo galima laukti, kuomet kairuoliškas liberalizmas patiria vieną pralaimėjimą po kito.

Europa jau gyvena tautinėmis nuotakomis, nacionalizmas seniai užkariavo internetus. Mūsų kaimynėse vyksta daugiatūkstantinės demonstracijos. Anksčiau, arba greičiausiai - vėliau, šios idėjos bus aiškiai išreikštos ir mano Tėvynėje. Juk politinė klika negali visą laiką mulkinti žmonių. Žinau, kad mes patys darome eilę klaidų ir turėtumėm labiau mokėti jas priimti. Nesu tikras dėl formos, kuria Lietuvoje triumfuos pažangiosios tautinės idėjos. Tačiau kad jos triumfuos - abejonių lieka vis mažiau.

Šiemet Lenkijoje - 70 tūkst. žmonių pasisakė už nacionalinę valstybę. Pernai dalyvavau demonstracijoje Latvijoje, kurioje dalyvavo 14 tūkst. latvių. Buvo ramus vakaras. Šiais metais buvo itin vėluoja ir tiesiog pliaupė lietus. Raivis Dzintars buvo permirkęs nuo lietaus. Bet žmonių buvo dar tūkstančiu daugiau, negu praėjusiais metais. Atėjo mūsų laikas.

Kuomet kapitalizmas patiria vieną po kitos ekonomines krizes, kuomet liberalizmą susprogdino masinė imigracija ir teroro aktai, nacionalizmas sako: Čia yra mūsų Europa, mes ginsimės! Aš visada pavydėjau savo tėvų kartai, kad jie galėjo pamatyti tautinį atgimimą 1988-1990 metais. Tačiau po truputi pamatau tai, kad mūsų laukia stulbinantis reginys. Tautų Europa, lyg šiol buvusi nustumta šalin ir prispausta, kyla ir laužo visas atgyvenusių liberalių ideologijų užtvaras. Aukščiausi idealai prisikelia.


2015 m. lapkričio 21 d., šeštadienis

Europa Calling

Mano Europa niekuomet nebuvo tokia, kokią mums bando nupiešti kuoktelėję savižudžiai. Mano Europa – tai Tradicijos Europa su visa jos didinga istorija, su visu nemirtingu menu, kultūra, per ilgus amžius susiformavusiais ir nusistovėjusiais papročiais, didžiajai vakarų europidų atšakai būdingu gyventojų išvaizdos tipu. - V. Michalovskis[Vertimas iš vokiečių kalbos]

Your heart is in Rome,
To another Paris,
London, Berlin
Den Haag and Madrid
Old Europe
Has many hearts,
Has many crowns,
That never dim.

Say Moscow and feel:
You are alone
Bid New York
And you are
in a foreign land.

Shangai, Benares
are adventures,
Sydney and Rio;
A greeting from afar.

Wherever your dream
takes you,
Always you will return,
Home to Athens
To Vienna or Oslo.

Just say: Europe
And listen to your Heart.

-George Forestier (from "My Song for Europe")

Don't you see the tide is turning
Towers tubling to the ground
Can't you see the world is burning
The spirit's waiting to be found

Don't you know a fire's burning
Since the ancient times of Rome
Don't you hear Europa calling
For him who leads the children home

Can't you hear the thunder roaring
It's time to wake up from that sleep
Can't you hear Europa crying
Her painful longing to be freed?

Don't you know a fire's burning
Since the ancient times of Rome
Don't you hear Europa calling
For him who leads the children home


2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

Prie ministerijų durų sustoti kulkosvaidžiais prieš ministrus...


"<..>Mūsų Apygardos Vadas karininkas p. Briedis yra ne kartą pareiškęs, kad, kai atgausime laisvę, bus mūsų ir valdžia. Jeigu mes mokame už laisvę kovoti ir kraują lieti, tai mes mokėsime ir be visokių "ponų" valdytis. Sako, kad gal ne kartą teks prie ministerijų durų sustoti kulkosvaidžiais prieš ministrus. Mūsų vadas yra griežtas ir tvirto nusistatymo žmogus, bet geras mum kaip tėvas, kaip brolis, kaip draugas, ir jo pasakytas žodis yra šventas. Jis ne kartą sakė, kad gal aš po karo kalėjime sėdėsiu, tai vyrai atneškit man nors duonos. Bet ne, vade, mes tau duonos į kalėjimą nenešime. Mes su granatom ir kulkosvaidžiais ateisim prie ministerijų ir kalėjimo. O jei būsime kalėjime, tai visi. Na, jeigu mes dabar mokame tvarkytis, tai ką reikš mum tie "ponai", kurie veikė, veikia ir veiks su liežuviais, jeigu mūsų rankose ginklai. Jeigu mūsų Vadai (Visų Apygardų vadai), mes, ūkininkai, darbininkai, moksleiviai ir inteligentai eisime išvien. Jei už mus eina dabar visa tauta, tai kas bus tada... Visi petys į petį, krūtinę prie krūtinės einame dabar, tai ir atgavus laisvę eisime visi kartu. Vergijoj, priespaudoj ir kraujuje mes susicementavome į vieną vienetą, į nenugalimą vienetą, ir mes nebeiširsime. Mus jungia žuvusių kraujas, gyvųjų kančios. Ir ateityje mes vieni kitiems paduosime rankas. <..>."

Cit. iš A.Bilinkevičiaus-Balčio dienoraščio, rašyto Vadoklių apylinkėse (1947 06 16 įrašas). 2015 m. spalio 31 d., šeštadienis

Rusijos politinė policija padarė kratą Ukraniečių literatūros bibliotekoje Maskvoje


Rusijos politinė policija atliko suėmė 58-ių metų amžiaus N.Shariną, Ukrainietiškos literatūros bibliotekos Maskvoje direktorę. Direktorė buvo sulaikyta po to, kai politinė policija atliko kratą jos vadovaujamoje bibliotekoje. Ten jie rado S.Banderos ir kitų Ukrainos didvyrių literatūros. Nors ši literatūra nėra uždrausta Rusijoje, tačiau bibliotekos direktorė buvo apkaltinta neapykantos kurstymu, o knygos įvardintos kaip "nacionalistinė propaganda". Ukrainos literatūros biblioteka yra oficialiai veikianti įstaiga, gaunanti finansavimą iš Maskvos miesto biudžeto.  Natalija Sharina yra sulaikyta 48 valandoms, vėliau teismas svarstys ar ją areštuoti ilgesniam laikui - teigia oficialūs Rusijos šaltiniai.

Po šio Rusijos politinės policijos didvyriško poelgio suimant 58 metų bibliotekos direktorę vardan didžiosios Rusijos, Stalino ir Putino šlovės, paaiškėjo, kas iniciavo tokį reidą. Jo iniciatorius - Maskvos tarybos narys Denisas Zakharovas. Jis savo paskyroje socialiniuose tinkluose šį reidą pakomentavo taip: "Tai mano indėlis kovojant su pro-Ukrainietiškais fašistiniais šunsnukiais."
Štai šioje nuotraukoje (žr. žemiau) šis didvyris pozuoja šalia Stalino porteto, ant kaklo pasikabinęs Magen David. Kaip netikėta.


Pagal: Reconquista

2015 m. spalio 21 d., trečiadienis

Diskusijų klaidos

                      Pasidalinau aš feisbuke nuoroda, kuriame yra video su mano interviu žiniasklaidai. Atsirado toks tūlas Kęstutis Kasperavičius (ar bent taip save facebooke užsivadinęs, toliau jį trumpinsiu KK), kuris pasirodo yra nemenkas demagogas. Jis tėškė pliūpsnį keiksmų, tikriausiai dėl to, kad iškeikęs kitus žmones, galėjo pasijausti daug geresniu žmogumi. Tačiau netikėtai gavosi taip, kad įsivyravo diskusija, iš kurios galima šį tą išmokti.

Kontekstas: Anti-imigracinė akcija Kaune ir Šis video. 

Taigi, KK teigia, jog:

Ir čia jis padarė kelias klaidas:

1. Eisenos su fakelais - Eisena buvo be fakelų. Naudojome pirotechniką. Iš kitos pusės visame pasaulyje yra naudojami fakelai eisenoms, nes...NEPATIKĖSITE! tai gerai atrodo. Dėl to, kad ***SENSACIJA*** vakarais būna tamsu, o fakelų ugnis šviečia ir taip sukuria tiesiog nuostabų vaizdą ir šiltą atmosferą, puikų šviesų derinį. Ta prasme remiantis tokia logika reikėtų nenaudoti traukinių, nes Hitleris su jais vežė karius.

2. Hitlerio šukuosena. Nu ta prasme dabar kiekvieną šukuoseną, kuri yra vidutinio ilgumo ir sušukuota ant šono, kažkas vadina Hitlerio šukuosena? Oh. Vargšas tas žmogus. Nesistebiu, kad pyktį lieja feisbuke. Juk išėjus į gatvę jį puola įvairiausi naciai. Kas trečias jaunas vaikinas - su Hitlerjugendo šukuosena! O dar tie TRAUKINIAI, iš kurių visi tie naciai išlipa.

3. Eilinis sumaišymas Hitlerio ir Nacionalsocialistinės Vokietijos su Fašistine Italija. Bet tai čia dar puse velnio, nemažai žmonių vis dar naudoja komunistų retoriką siekiant paaiškinti dalykus, kurių nesupranta.

4. Žmonės, kurie kalba apie kitų žmonių išsilavinimą, nors jų nėra sutikę gyvai, bendravę su jais.  Kaltinti jaunus žmonės, kad jie ne visi turi kažkokį išsilavinimą...nes jie dar yra...jauni, dalis net nepilnamečiai, o kiti - dar studijuoja.  
 Aš džiaugiuosi, jog KK yra toks išsilavinęs, jog kalba mandagiai, pasveria ir argumentuotai pateikia savo nuomonę.  

5. Pabaigai - jis dar pasirodo yra prieš imigraciją ir kvotas. Bet matai, jam yra patogiau feisbuke kovoti, nes į realias demonstracijas eiti nenori. Jis turbūt mano -Geriau jau kaltinsiu asmenis, kurie, šiaip jau negaudami už tai jokio atlygio (priešingai, eilę problemų) bando kovoti už dalykus, kuriais tiki. Ir kaltinsiu remdamasis dalykais, kuriais nelabai išmanau. Taip jausiuosi daug geriau, patenkinsiu savo nepilnavertiškumo kompleksą užvarydamas ant kitų žmonių.

Ta prasme aš tikriausiai labiau gerbiu oponentus, kurie nuoširdžiai tiki, kad tautos nėra reikalingos, negu tokius šiaudinius patriotus. Visad darančius kompromisus. Tokius kaip nuluptus pažįstu. Bijantys pastovėti už vertybes, visad atsitraukiantys. Jūs visų pirma ir esate šių problemų priežastys.

***

Taigi, tam, kad atsakyti kažkokiam internetiniam heiteriui man prireikė išeikvoti laiko daugiau, negu kad jam išvemti savo neargumentuotas sapaliones. Feisbuke aš jam neatsakinėjau, tačiau čia norėjau parodyti pvz. Nereikia taip daryti. Jis nepateikė jokios rimtos kritikos, jo argumentacija yra juokinga. Tokiu atveju reikia kvestionuoti šaltinius ir juoktis iš jo.

Tačiau šį kartą noriu jums pateikti pvz. kaip nereikia daryti. Viena mergina, kurios vardas mums šiuo atveju nėra svarbus, gerais norais vedama, šiek tiek pakenkė pozicijai. Ty padarė taip, kaip nereikia daryti.

KK savo komentare pateikė dalyką, kuris iš viso nėra vertas diskusijos. Tai - absoliuti nesąmonė, nusišnekėjimas. Vien bandymas diskutuoti su ta nuomone jau yra blogai, nes taip nusišnekėjimą, nesąmonę paverti diskutuotinu, svarstytinu objektu. Plačiau apie tai Overtono lango metodikoje apie kurią lietuvių kalba galite paskaityti internetuose arba galite dalyvauti LTJS stovyklose ir akademijose, kur būna paskaitos apie panašius dalykus.

Bet sugrįžkime prie merginos A) pasisakymo. Taigi, ji, diskutuodama su KK, ne tik suteikia DD pozicijai diskutuotiną statusą, tačiau mergina priima dalį KK neargumentuotai primetamos retorikos. Šiuo atveju KK teigė, jog eisena atrodė hitleriška, o A) teigia, jog Hitlerio simbolika pateikiama juokais.

Šiuo atveju A), nors turėjo galvoje visai kitus dalykus(T.Kavolio mokslinį tyrimą ir tai, kad nereikia kaltinti nacionalistų dėl kartais aštresnės simbolikos) tarp eilučių patvirtino nesąmonę, kurią pasakė KK.

KK teigė, jog 2+2=5. Mes visi žinome, kad 2+2=4 ir net nesvarsytumėm KK teorijos rimtai. Kas atsitiko komentare A) , tai kad jis teigia, jog 2+2 ne visada = 5. O iš to išeina , jog kartais 2+2 gali būti = 5.

Antroji A) komentaro dalis yra ta, jog priimama, jog jaunimas padarė kažką blogo, už ką reikėtų atleisti, kad padarė kvailystę. Tai - gynybinė, o kartu ir beveik kapituliacijos pozicija. Žinant, kad KK komentaras buvo absoliučiai neteisingas ir demagoginis, tai tokia A) diskusijos pozicija, gal ir norint gero ar ieškant supratimo, tačiau pasitarnauja tik KK demagogijos įtvirtinimui.

Išvados:

1. Demagogai gonna demagog.
2. Neverta atsakinėti į neargumentuotą kritiką. Iš jos reikia pasijuokti.
3. Nėra verta diskutuoti apie tai, ar balta nėra juoda. Vien diskutavimas su neteisinga(kvaila) pozicija yra žingsnis į pralaimėjimą.
4. Reikia žinoti savo vertybes ir ginti jas. Jokių kompromisų vertybių klausimu būti negali. Čia 1 arba 0 dalykai.
5. Gerais norais kelias į multikultūrinę valstybę grįstas.

O šiaip argumentuota kritika leidžia tobulinti dalykus, leidžia visiems mums augti. Ją svarbu girdėti ir priimti. Bet šis įrašas buvo ne apie tai.

O šiaip čia iš tos pačios diskusijos keli pvz. kaip reikėtų tokioje vietoje elgtis:

You complain about the immigration

you really make me sick
it was your vote that opened the border
you filthy hypocrite
You say one thing but do another
just how weak can one man be
You're the reason for our misery
so blame yourself and don't blame me


2015 m. spalio 17 d., šeštadienis

Mes - demokratijos švyturys

Neseniai vyko rinkimai Baltarusijoje. Juos laimėjo A.Lukašenka. Internetai ir visokie Delfi trimitavo apie tai, kaip pas juos ten nėra demokratijos. Ta proga norėjau pasidžiaugti.

Kaip nuostabu, kad pas mus veikia susirinkimų įstatymas ir žmonės nekliudomi gali rinktis taikioms demonstracijoms!
Kaip nuostabu, kad pas mus nesuiminėja žmonių už piešimą kreidelėmis.
Kaip nuostabu, kad pas mus nėra diskriminacijos dėl politinių pažiūrų.
Kaip nuostabu, kad mūsų rinkimų įstatymas sudaro galimybes lygiai dalyvauti visoms politinėms jėgoms.
Kaip nuostabu, kad valdžia klauso ir atsižvelgia į piliečių nuomonę.
Kokia laimė yra turėti nepriklausomą žiniasklaidą!

Ačiū! Mes tikrai esame daug geresni!


2015 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

Rugsėjo 11-oji - Hario Poterio, Songoko ir Dumbuldoro triumfo diena

Paskutiniu metu provyriausybiniai asmenys dažnai trolina visokius kritiškiau žvelgiančius asmenis, naudodami maždaug tokį komentarą: 
Šiaip nekreipčiau dėmesio, tačiau aš pats kas metus vis pasidalinu 9/11-osios proga kažkokį mėmą, kuris kalbą apie tai, kas ten vyko. TY kad tikrai nevyko tai, apie ką kalbama oficialiojoje versijoje. IR VISADA atsiranda protingų žmonių, kurie nepasidomėjo ir nuoširdžiai tiki oficialia versija apie Osamą ir jo teroristus. Taigi, šį kartą apie 9/11-ają - Hario Poterio, Songoko ir Dumbuldoro magijos triumfo dieną. Jie kartu sujungė jėgas tam, kad vienai dienai paneigti mokslą, gyvenimo dėsnius ir šiaip sveiką protą.

Taigi, kas įvyko 9/11?

19 Arabų iš Afganistano urvų įveikė moderniausią pasaulyje JAV ginybos sistemą ir tą padarė su rėžtukais dėžėms pjaustyti. #Genijai?

Trys pastatai, 1-asis, 2-asis ir 7-asis WTC dangoraižiai griuvo laisvojo kritimo greičiu. #Fizika?

Plieno sijos (2750F) išsilydė nuo aviacijos degalų (1517F). #Chemija?

Du lėktuvai trenkėsi į du pastatus ir trys pastatai subyrėjo. #Matematika?

Visi pagrobėjai buvo lėktuvuose, tačiau nei vieno iš jų vardo nebuvo keleivių sąrašuose. #Magija?

Mažiausiai penki pagrobėjai išliko gyvi po savo savižudiškos misijos, iš jų BBC ėmė interviu. #Vaiduokliai?

Į Pentagoną, vieną labiausiai saugomų vietų pasaulyje, trenkėsi lėktuvas ir nėra jokios filmuotos įvykio medžiagos. #Sutapimas?

Nebuvo rasta jokių lėktuvo nuolaužų Shank vilyje. Tikriausiai #Monstras suvalgė lėktuvą.

Mobilaus telefono skambučiai iš lėktuvų. #Technologija?2015 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis

Rudenėlio aktyvizmai

Senokai čia nerašiau. Dar seniau čia nerašiau taip, kaip kad reikėtų rašyti blogus. Dažniau postindavau įdomius vertimus, o jeigu ir kažką parašydavau, tai greičiau jau straipsnio forma, o ne dienoraščio. Kodėl? Todėl, kad nemėgstu rašyti iš reikalo. Rašau kada turiu tam ūpą.O šį kartą jis sugrįžo po Mėnuo Juodaragio, kuriame dėka atmosferos, bičiulių, pasakiškos muzikos, pokalbių sugrįžo noras rašyti. Kaip viena draugė sakė: visi vandeniai, kuriuos pažįstu, rašo.
Čia tikriausiai reikėtų paminėti, jog mano asmeninė nuomonė neturėtų būti siejama su kuo nors kitu, negu su mano nuomone.
***
Gal po vasaros pasiilgus aktyvizmo, gal prisiminus praėjusių metų referendumą dėl žemės nepardavimo, gal dar dėl kitų priežasčių, šių metų rugsėjį pasipylė įvairūs parašų rinkimai ir peticijos. Greta to, turėsime bent kelis realius išėjimus į gatvę. Bet apie viską iš eilės.

Šimašiaus failas

Vilniaus miesto meras, Liberalų sąjūdžio gražusis veidukas, padarė dar vieną failą.Šį kartą - priėmė į savo patarėjus tokį marginalą, žydišką graužinienę Lietuvoje, Danielių. Taip, čia tas pats asmuo, kuris labai prašėsi eiti su Izraelio vėliava per Vasario 16-osios eitynes Kaune, o jam to daryti neleidus - pradėjo verkti per visus internetus, kokie čia ksenofuobai susirinkę. Žodžiu, apsikeitęs aš su juo facebook blokais, bet iš to kiek mačiau - totaliai neadekvatus žmogus. Nenuostabu, kad po Šimašiaus siena užvirė komentarų, trolinimo ir pan lavina.
Va pvz.:
Mielieji liberalai, neieškokite ksenofobijos ten, kur jos nėra, ty šūkyje Lietuva - lietuviams, ar dainoje "graži Lietuva be ruso". Neieškokite neapykantos ir juodame humore. Štai jums tikrosios zoologinės neapykantos pvz. Ir aš, kaip nacionalistas, pasisakau prieš tokį šio žydo šovinizmą.
Bet kadangi savo poste jis tiesiogiai nepasiuntė Lietuvos, tai čia tikriausiai Šimašiui ir Liberalų Sąjūdžiui viskas normaliai.

 Vienaip ar kitaip kviesčiau pasirašyti J.Ohmano sukurtą internetinę peticiją štai čia:
http://peticijos.lt/visos/71828

Talka

Nemažas būrys gerbiamų visuomenininkų susibūrė į talką, siekiant surinkti 50 tūkst. parašų, kad galima būtų pateikti seimui įstatymo projektą, kuris leistų išsaugoti valstybinės kalbos vartojimą lietuviškuose dokumentuose ir būtų alternatyva socialdemokratų stumiamai rašysenos orginalo kalba dokumentuose įstatymui.

Susibūrę žmonės - itin rimti, tačiau naudojama metodika... Na nežinau, man tai primena energijos bereikalingą eikvojimą, net nesitikint pergalės. Arba jeigu bus pergalė, tai nepaisant tų parašų. Kodėl aš taip nepopuliariai manau?

Ogi todėl, kad man jau teko susipažinti su vyriausybės požiūriu į piliečius. Šita vyriausybė yra patarnautojų, o ne nepriklausomos valstybės vyriausybė. Jie tarnauja visiems, tik ne savo žmonėms. Užsienio politika - pagal JAV, vidaus - pagal ES nurodymus. Ši vyriausybė jau spjovė į 320 tūkst. piliečių prašymą. Tikėtis, jog jie, pasiūlius įstatymo projektą, ateis į posėdį, prabalsuos už - labai maža. O energijos, surinkti 50 tūkst parašų, įdedama tikrai daug. Nežinau, kažkaip nematau pergalės kelio, kuris būtų grįstas šia iniciatyva. Puikūs, tačiau gal kiek naivūs žmonės. Arba čia aš kažko nežinau, kas taip pat yra tikėtina.
Bet kokiu atveju tikrai pasirašysiu ant to parašų rinkimo lapo, o gal, jeigu matysiu prasmingumą, ir pats kokį lapą surinksiu. Čia yra argumentacijos video, kuris gal jus įtikins. Tiesą sakant, tai mane patį beveik įtikino padėti.

Darbo kodekso liberalizavimas

Va čia gali būti karšta. Arba nebūti. Vienaip ar kitaip profsąjungos organizuoja mitingą prieš darbo kodekso liberalizavimą. Taip, darbo kodeksas toli gražu nėra tobulas, tačiau tai, kas yra siūloma "kairiųjų" vyriausybės - visiškas kraštutinumas. Čia reikalas principinis. Reikia ginti darbo santykius nuo jų liberalizavimo. Paprasti darbininkai Lietuvoje tampa pažeidžiama grupe, kurių interesus negina nei viena parlamentinė partija. Būtent todėl privalu būti solidariems ir rugsėjo 10d. 12h. atvykti į Vilnių, į nepriklausomybės aikštę. Visi kartu pasiūlykime Socialdemokratams savo idealu ir garbės nariu paskelbti M. Friedmaną , nes pagal savo politiką, tai jis jiems tiktų. Tai, ko nepadaro Liberalų sąjūdis, padarys liberalai socialdemokratai. "Kairieji". Fui.

Atbėgeliai

Neketinu labai plestis, kodėl atbėgelių mums nereikia, nes galbūt tam skirsiu atskirą įrašą. Bet šiaip šia tema yra puikus filmukas, kurį reikėtų pažiūrėti kiekvienam del pabėgelių verkiančiam leftistiniam liberalui.

O ir šiaip yra nemažai gerų straipsnių ta tema. Gal verta paminėti tai, kad šiuo metu galime pažiūrėti gerai finansuojamus refugee welcome gimstančius projektus. Arba visokius kapitalistus, kurie apsimetinėja dideliais humanistais. Galėtų bent jau neapsimetinėti. Jums, mieli kapitalistai, iš tikro nerūpi žmonės. Jums rūpi pelnas, kurį gausite, eksplotuodami pigią darbo jėgą. Jums ne žmonės rūpi, o jūsų pelnas. Jūs esate pirma kapitalistai, o tik po to lietuviai. Būtent dėl to jums būtų mažai ir 50 tūkst. imigrantų. Būtent vardan tokių kapitalistų imigrantais paskendo Vakarų Europa. Štai jums gyvas pavyzdys, kaip šiais laikais stambusis verslas, kapitalizmas yra ne tik nesuderinamas su tautinės valstybės idėja, tačiau net yra jai priešiškas.
***
O Europos Sąjunga... Ką ji iš vis bendro turi su Europa? Europa tūkstantmečius gynė savo žemyną nuo musulmonų ordų. Prie šios ginybos krito eilės Europos didvyrių. Europai linkėčiau išsivaduoti iš tokių sąjungų. Tikroji Europa esame mes(if you're looking for Europe, best look in your heart), centrinė Europa, tiesiog turėtumėm daugiau pasitikėti savimi, atgauti laisvę ir nebijoti sakyti, ką galvojame.

Kaip aš norėčiau, kad mūsų valstybė būtų tokia, kokia yra tarkime Vengrija, Čekija. Man labai gaila, kad mūsų valdžioje yra toli gražu ne nepriklausomos valstybės lyderiai, tokie, koks tarkime yra V.Orbanas.    Džiugu bent tai, kad ir Lietuvoje po truputi žmonės atsigauna. Buvo jau protestai Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kt. panašaus istorinio likimo šalyse. Lietuvoje miegojome. Ir taip, čia metu akmenį ir į savo daržą. Na bet dabar atsirado bent kelios iniciatyvos. Kadangi manau, kad šis reikalas yra itin svarbus - dalinuosi visomis iniciatyvomis.
Facebook: Visuomeninis komitetas prieš priverstinę imigraciją. 
VKPPI pirmieji sukūrė būtent šiam reikalui skirtą puslapį, o taip pat - internetinę ir gyvai renkamą peticiją, kurią per tris dienas pasirašė virš 3 tūkst. žmonių. Gyvai rinkti parašus, mano galva, taip pat yra laiko ir energijos švaistymas, nes peticijos forma tinka mobilizuoti žmones, tačiau pati savaime neturi jokios galios.

Kita iniciatyva: Lietuvos šeimininkai prieš masinę imigraciją
Pirmasis gyvas protestas - Rugsėjo 29d. 18h vakare. Prie šio renginio ketinu visaip prisidėti ir jį reklamuoti. Pagaliau turėsime protestą, kuris: 1. Yra ne savaitgalį. 2. Yra ne darbo laiku. 3. Yra normalioje vietoje.    2015 m. birželio 15 d., pirmadienis

Mariupolio išlaisvinimo metinės2014m. Birželio 13d. , po 6 valandų kautynių, Ukrainos pajėgos, kuriose lemiamą rolę suvaidino AZOV batalionas, išvadavo Mariupolį iš Donecko separatistų kontrolės. Šiais metais paminėtos pirmosios išlaisvinimo metinės.

Mariupolio išlasvinimo metinių progą JAV įteikė savo "dovaną" Azovui. JAV kongresas uždraudė treniruoti ir visaip kitaip rengti AZOV karius. Paminėta, jog Azov gali panaudoti įgautus įgūdžius dar vienai nacionalinei revoliucijai, šį kartą prieš liberalų valdžią. Jankiai, patys sulaužę susitarimą ginti Ukrainos teritorinį vientisumą, perėmė Rusijos klijuojamas "nacei-fašei" etiketes ir net sulygino Ukrainos patriotus su ISIS. Jankiai, vietoje rusijos etikečių perėmimo, galėtų paklausti ką apie AZOV mano jų išlaisvinto Mariupolio gyventojai:

Svitlana K., born in Mariupol, 32 years old: "When after the festive events and the referendum the so-called "rebels" entered the city, all of us were terrified. Really terrified - we saw that these people are not the soldiers as in Crimea, but the open gangsters. Approximately one-third of them was Chechens. Such is the "Russian world"... They immediately began plundering everything that came their way. No one dared to resist or protest their roistering...

Enthusiasm of the supporters of the referendum was replaced not by disappointment, but fear. Naturally, all of us greatly feared - both for children and for ourselves... We tried not to leave the house without a real need. The car of my husband, an old foreign car, was simply expropriated "for the needs of the militia." We did not hope for such a speedy liberation of Mariupol. Yes, a year ago, on the day when the terrorists were chased away, we were praying for your victory. Under the whistle of bullets and rattling explosions we hoped only for one thing: that you have no fatalities.

Thank God, now by your efforts here reigns peace and order... Look, in the streets play the children. I heartily thank you guys, Azovians, you are the real Heroes of our time! Glory to Ukraine!"


JAV kongresmeno palyginimas Azov su ISIS ar su WW2 dalyviais yra mažų mažiausiai netikslus. Ukrainiečių kariai, skirtingai negu Vokietija ar Sovietų sąjunga 2 pasaulinio karo metu, arba Islamo valstybė, ar net ta pati JAV, tiesiog gina savo valstybę, savo tėvų žemę, nesikėsindama į svetimas teritorijas. Savo pranešime spaudai Azov paminėjo, jog jie yra Ukrainos patriotai ir nelaiko savęs globalių ideologijų atstovais.

2015 m. birželio 14 d., sekmadienis

Adomas Mickevičius - Odė jaunysteiBe dvasios, be širdies – tai griaučių minios!
O, duok, jaunyste, man sparnus!
Virš žemės negyvos, lig pat žydrynės,
Pakilsiu rojun, į kraštus,
Kur įkvėpimas kuria stebuklus,
Kur puošia jis žiedais naujovę, –
Tenai viltis – jo palydovė.

Lai tie, kuriuos jau slegia metai,
Kur žemėn linksta kaktomis,
Matuos pasaulį akimis,
Kurios aplink siaurai temato.

Pakilk, jaunyste, virš slėnių,
Kur tiek pelėsių jau priviso,
Pakilk, ir saulėtu žvilgsniu
Tu perverki žmoniją visą!

Žemyn pažvelki – plotai ten aptemę,
Juos dengia rutina ir tingūs vandenai:
Tai žemė!

Pažvelki – plynėj negyvoj tenai
Iškilo šliužas kažin koks kriauklėtas:
Jūreivis, vairas, laivas – viskas jis.
Ir puola gyvius mažesnius nepastebėtas,
Tai pasiners, tai vėl išlįs –
Ir nenuskęsdamas taip nardo po vilnis.
Staiga sudužo jis, akmens vos prisilietęs.
Nieks nežinos gyvenimo nei jo žūties:
Savimyla tai be širdies!

Gyvenimo nektaras tau saldus,
Kai jį dalaisi su kitais, jaunyste!
Ir širdys dangišku džiaugsmu pražysta,
Kada jas jungia saitas nuostabus.

Išvien visi, draugai jaunieji!
Visų bendroji laimė – mūs tikslai.
Vienybėj įkvėptoj jėga stiprėja,
Išvien visi, draugai jaunieji!..
Laimingas kritęs kovoje tasai,
Kuris kitiems padėjo kelią tiesiant
Į rūmus ateities, į garbę šviesią.
Išvien visi, draugai jaunieji!..
Nors kelias ir uolėtas, ir slidus
Ir ydos, smurtas trukdo mums žygiuoti, –
Bet smurtui smurtas atkirtis tebus,
Prieš ydas jaunumėj išmokime kovoti!

Kas, būdamas vaiku, kapos hidras,
Tas jaunas smaugs kentaurus,
Iš pragaro išplėš aukas
Ir parsineš iš rojaus laurus.
Žvelk ten, kur nepasieks akis,
Laužk tai, ko nepajėgs ir protas:
Jaunyste, aras tu sparnuotas,
Ir nieks tavęs nesulaikys!

Petys petin! Mes žemės rutulį apjuosim
Gyvąja rankų grandine!
Vienais troškimais, mintimis liepsnosim –
Ir vieno židinio ugnia!..
Pasistūmėk pirmyn, planeta!
Naujus parinkom tau kelius.
Nusviedus kiautą nudėvėtą,
Metus vėl prisimink žalius.

Kaip ten, kur stichijos grumėjo,
Kur siautėjo chaoso gaivalai,
Vos dievo „Tebūnie!” tik nuskambėjo,
Daiktų pasaulis kėlėsi tvirtai;
Ir ūžia vėjai, supas vandenynai,
Nušvinta žvaigždės aukštoje mėlynėj, –

Taip ir žmoniją dengia dar tamsa,
Ir stichijos tarpusavy kovoja.
Štai meilė ugnimi liepsnoja,
Ir iš nakties pakils šviesi dvasia:
Ją savo įsčiose pradės jaunystė,
Sutvirtins saitais amžina draugystė.

Ir dūžta jau danga ledinė,
Ir prietarai tamsieji sutrupės.
Sveika būk, laisvės tu aušrine!
Išganymo greit saulė patekės.

[1820]
Vertė Eugenijus Matuzevičius

2015 m. gegužės 1 d., penktadienis

Gegužės 1-osios demonstracija Mariupolyje

Ukrainos patriotai surengė tarptautinės darbininkų dienos demonstaciją Mariupolyje. Nacionalistai nusprendė atimti šios šventės monopolį iš sovietų sąjungos nostalgija sergančių asmenų, todėl suorganizavo savo demonstraciją - nacionalistų eitynes.

Demonsracijoje buvo nešamas baneris su Jaroslavo Stetsko atvaizdu ir jo citata: Negali būti socialinės revoliucijos, be nacionalinės. J.Stetsko buvo ilgametis anti-bolševikinio tautų bloko - tarptautinės skėtinės anti-komunistinės organizacijos vadas.2015 m. kovo 8 d., sekmadienis

Kovo 8-oji 1968-aisiais.

KGB agento pranešimas apie "negatyvias apraiškas tarp Kauno miesto jaunimo", 1968-1969 metais:
„Kauno medicinos instituto studentas RAŠKEVIČIUS, priekaištaudamas savo pusseserei, taip pat studentei, dėl to, kad ji švenčia sovietines šventes, kalbėjo:
„Supranti, Egyte, mes - lietuviai, ir mums yra svetimos visos tos šventės (Kovo 8-oji, ir Vasario 23-ioji), nes juk nei vienas mūsų protėvis, nei vienas lietuvis, apie jas nieko nežinojo ir nešventė šių „švenčių“. Jas mums dirbtinai įbruko slavai, okupuodami mūsų Tėvynę ir mus rusifikuodami.
Šios šventės simbolizuoja visa tai, ką mus verčia daryti, kas mums yra svetima. O Tu, juk - lietuvaitė, ir šventi šias datas, svajoji apie jas, kaip artimas Tavo širdžiai. Ir skaudžiausia, kad taip daro visa Tavo grupė. Nejaugi Jūsų grupėje nebuvo tikrų lietuvių?!
Supranti Age, mes privalome neužmiršti, kad mes – l i e t u v i a i!
Dabartinėmis sąlygomis, kai mus visokeriopai stengiasi rusifikuoti, kai su siaubingu greičiu vyksta svetimšalių invazija į Lietuvą, kiekvienas tavo žingsnis, kiekvienas Tavo poelgis privalo būti giliai prasmingas. Tu turi elgtis taip, kad tavo šalis išliktų kuo ilgiau lietuviška, kad mes išsaugotume kiek galima daugiau tautiškumo, kad mes galėtume atsispirti rusų „kultūrai“, kurią mums bruka.
Tu turi mokytis, dirbti ir stengtis vardan to, kad kada nors tu sukursi ką nors tokio, kad ir nedidelio, bet iš tiesų lietuviško. Tavo pareiga yra ne vien tik ignoruoti visas tas „šventes“, bet dargi priešingai – propaguoti visa tai, ką nuo senų laikų šventė lietuviai. Pavyzdžiui Velykas.“
(Ištrauka iš "LSSR KGB rašto LKP CK ir Kauno partijos sekretoriui K. Lengvinui apie negatyvias apraiškas tarp Kauno miesto jaunimo 1968-1969 m.", kurį pasirašė KGB papulkininkis Henrikas Vaigauskas, 1969 m.)
KGB agento pranešimas ar net audio įrašas buvo darytas, žinoma, lietuvių kalba, bet okupantų kolaboranto H. Vaigausko pranešimas kolaborantui K. Lengvinui yra surašytas rusų kalba. (Iš rusų kalbos KGB archyvo dokumento ištrauką vertė - R.Č.)
Informancija iš Kauno KGB archyvo.

2015 m. vasario 28 d., šeštadienis

Markus Wilinger: Jungtinės Europos Valstijos ar tautų Europa?

2014 05 21
Markus Wilinger: Jungtinės Europos Valstijos ar tautų Europa?

Ukrainos krizė parodė, jog ne tik senas Amerikos-Rusijos konfliktas tebevyksta, o taip pat, kad Europa yra konflikto šerdis, tačiau neturinti nepriklausomos jėgos, kad galėtų daryti įtaką jam. Rusai ir amerikiečiai kalbasi apie Europos sienų perbraižymą, nekreipdami dėmesio ką apie tai galvoja europiečiai. Jiems nerūpi pirmiausiai dėl to, kad jiems nėra dėl ko rūpintis.  "Velniop Europą" - gana taiklus situacijos apibendrinimas. "Neklausyk europiečių. Viskas, ką jie gali padaryti - šnekos. Jie nėra svarbūs."

Ir kadangi Europa neturi savos galios, Ukraina turi tik du pasirinkimus: ji gali būti dalis Rusijos arba Amerikos įtakos zonos. Jie niekada neturėjo pasirinkimo būti dalimi Europos, kadangi nepriklausoma Europa neegzistuoja.

Kaip taip atsitiko, kad visiems nusispjauti į europiečių nuomonę? Europos tautos, kartu sudėjus, turi armiją, kuri dvigubai lenkia Rusijos armiją, o taip pat - stipresnę ekonomiką už JAV. Nepaisant to, mes vis dar esame dominuojami užsienio jėgų. Iš to kyla klausimas: ar mums reikia Europos pokyčių? Taip, jie mums būtini išlikti!

Mums reikia nepriklausomos Europos. Mes neturėtumėm viltis, kad rusai ar amerikiečiai kada nors gerbs mus. Kodėl jie turėtų tai daryti? Tai mūsų užduotis saugoti savo kontinentą. Ir jų užduotis rūpintis savo šalimis. Tiesiog jie mato, kad mes neatliekame savo darbo.

Šiandien mes, europiečiai, esame JAV vasalai. Tokia yra nepatogi realybė.Jeigu mes norime vėl būti laisvi, nepriklausomi, patys priimti sprendimus dėl to, kas vyksta Europoje, jeigu mes norime nustoti būti rytų ir vakarų pajuokos objektais, mes privalome rasti būda perorganizuoti turimą Europos jėgą.

 Kodėl Europos valstybė būtų klaida?

Būsiu atviras. Aš atmetu Europos-supervalstybės idėją.  Aš netikiu, kad Europos valstybė galėtų veikti, ar bent jau būtų patraukli.

Imperijos ir supervalstybės niekada nebuvo sukurtos be smurto. O tam padaryti reikalinga jėga ( tiksliau - daug jėgos), kad sunaikinti bet kokias maištaujančias grupės, kurios sieks nepriklausomybės savo regionuose. O taip tikrai įvyktų, jeigu bandytumėm sujungti daugiau kaip 20 tautų į vieną valstybę. Priežastis, kodėl vis dar nėra Europos valstybės yra ta, kad jokia valstybė neturėjo pakankamai jėgos, galinčios sukurti tokią imperiją. Habsburgų dinastija, Napaleonas, net ir vokiečiai nebuvo pakankamai stiprūs, kad įveiktų visus savo priešus Europoje. Sukurti imperijai reikalinga jėga. Net "demokratinė" Europos Sąjunga suprato tą. Štai kodėl mums, europiečiams, neleidžiama balsuoti dėl "Europos klausimų". Jeigu būtų paklausta Europos žmonių nuomonės, tuomet nebūtų jokio euro ar Lisabonos sutarties, o rytų Europos šalys tikrai nepriklausytų ES.


Moderni demokratija ir tautinės valstybės istorijoje atsirado greta viena kitos. Taip atsitiko dėl to, kad moderniai demokratijai reikalinga tauta. Demokratinė Europos valstybė yra utopija. Jeigu mes kada nors sulauksime Europos valstybės, tai bus diktatūra (net jeigu ji ir vadins save "demokratine") ir ji bus sunaikinta iš kart, kai žmonės atgaus valdžią.

Jeigu kažkas nėra patenkintas dėl modernios liberalios demokratijos, bet yra Šveicarijos tiesioginės demokratijos modelio šalininkas, kaip kad esu aš, toks žmogus būtinai atmes Europos valstybės idėją.
Europoje yra tiek daug tautų ne šiaip sau. Taip įvyko dėl to, kad mes, europiečiai, mylime savo laisvę. Ir kiekvienas mūsų kontinento regionas visada gynė savo nepriklausomybę. Diena, kuomet šios tautos atiduos  savo laisvę, kad būtų dalis vienos didžios imperijos, bus ta diena, kada Europa nustos egzistuoti ir taps vakarų Azija.


Tautų Europa

Aš nesu nacionalistas. Aš esu prisiekęs europietis, ir dėl to, aš priimu tai, kad Europa yra niekas be savo tautų. Jeigu mes norime atpažinti Europą, mes turime žinoti, kad Europa skiriasi nuo JAV ar Kinijos. Ir kadangi ji yra tokia unikali - jai reikia unikalaus savi-organizacinio metodo.

Europos Sąjunga akivaizdžiai neveikia. Ji mums kasdien sako ką daryti ir kaip gyventi, bet nesugeba suvienyti europiečių ar ginti savo interesų prieš užsienio jėgas. Europos Sąjunga visiškai žlugo. Ji pasiėmė mūsų laisvę, o mainais mes net negavome privalumų, kuriuos jungtinė Europos jėga atneštų.

Aš noriu eiti kitu keliu. Aš noriu Europos, kuri būtų vieninga išorės grėsmių akivaizdoje, bet nemėgintų suvienodinti tautų. Europai nereikia vieningos valiutos. Europai nereikia bendrų reguliavimų ir kvailų ES įstatymų. Jai reikia karinio aljanso, bendros sienų apsaugos ir viduržiemio gynybos prieš įsibrovėlius iš Afrikos (kuriuos medija mėgsta vadinti prieglobsčio prašytojais).

Europos karinis aljansas yra reikalingas pakeisti NATO. Per šaltąjį karą, mums, europiečiams, reikėjo JAV apsiginti prieš galimą Rusijos invaziją. Šiandien mes galėtumėm apsiginti patys, todėl nėra reikalo dalyvauti Amerikos karuose. Europos kariniui aljansui yra būtina suformuoti stiprią europiečių kariuomenę, kuri sujungtų kiekvienos šalies privalumus. Kas galėtų būti geresni žiemos kariai jeigu ne skandinavai? Kas gamina geresnius tankus už vokiečių? O kas gamina geresnius laivus už britų? Kartu mes, Europiečiai, esame stiprūs, todėl nėra reikalo mums bijoti užsienio grėsmių.


Mums nereikėtų bijoti, kad tokia nauja Europos jėga būtų naudojama pradėti nereikalingus karus, kadangi aš noriu, jog Europos žmonės turėtų daug didesnę įtaką savo šalių užsienio politikai. Mums, europiečiams,  reikalinga institucija, kur mūsų tautos susitiktų diskutuoti ir nuspręsti, kaip jie nori elgtis pasaulyje. Europos parlamentas galėtų būti išnaudotas tam, ypač dėl to, kad mano vizijoje, jis prarastų galią reguliuoti eilinių žmonių kasdienį gyvenimą. Europos rinkimuose europiečiai galėtų tiesiogiai nuspręsti ar jie sutinka ar ne su Europai siūloma užsienio politika, arba, jeigu jie nori, galėtų siūlyti kitą jiems priimtiną kelią. Tai mums duotų galimybę balsuoti už savo vidaus politiką per nacionalinius rinkimus, o taip pat - Europos užsienio politiką per Europos rinkimus. Mes, europiečiai, galėtumėm geriau apibrėžti ką mūsų politikai turėtų daryti. 


Aš tikiu, kad šiuo keliu mes turėtumėm eiti. Aš esu tikras, kad tik tautų Europa (arba Tėvynių Europa, kaip mes tai vadiname Vokietijoje) galėtų mums suteikti tiek laisvę, tiek jėgą. Šiandien mes neturime nei vieno, nei kito. Štai kodėl mes turėtumėm panaikinti Europos sąjungą ir pabandyti sukurti vieningą ir laisvą Europą. 


Mums reikia tai padaryti tam, kad tokios šalys kaip Ukraina galėtų vieną dieną pasakyti: mes nesirenkame nei Maskvos, nei Vašingtono


Mes renkamės Europą. 


Šaltinis: motpol.nu

2015 m. sausio 21 d., trečiadienis

Antanas Smetona - Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.

Mano kalba, pasakyta L.T.S. Korp! Neo-Lithuania 92-ojo gimtadienio metu.
Kaunas, Prezidentūros kiemelis, šalia A.Smetonos paminklo.
2014 11 15

Antanas Smetona
Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.
Inteligentiškasis manosios tėvynės vadovas, kurio idėjoms aš jaučiu simpatiją.
Žiūrėdamas į mūsų pirmosios Respublikos nuotraukas, skaitydamas to laikmečio autorių darbus, klausydamasis senolių pasakojimų aš mintimis ir pats pasineriu į to meto studento gyvenimą, pasaulėžiūrą. Po šimtų metų įvyksta stebuklas - lietuviai vėl gali savo kojas tvirtai įremti į savo žemę, lietuviai vėl turi savo valstybę. O kiek buvo apie ją svajota... O kiek dar daugiau buvo dėl jos nuveikta tokių žmonių, kaip Antanas Smetona.
Vengdamas ilgos kalbos, kalbėsiu daugiau skaičių kalba. Tikiu, jog klausytojai galės pasidaryti savas išvadas.
A.Smetona šalį valdė 13 metų. Jo valdymo metu gyventojų skaičius kasmet didėjo vidutiniškai 1.1%,  Natūralus gyventojų prieauglis buvo didesnis, nei vakarų europos ir šiaurės šalių,  savižudybių skaičius buvo vienas mažiausių pasaulyje, vokiečių prof. Mieleck'o 1935-38 metų tyrimų duomenimis, Lietuvos darbininkai maitinosi geriau, nei Bulgarijos, Prancūzijos, SSRS, Italijos, Jugoslavijos, Turkijos. 1939m. registruotų bedarbių buvo 3116, emigracija: 1926m. 10.364, 1929 - 15.999, 1935 - 1911, 1939 - 604; 1924-1939m valstybės biudžeto pajamos išaugo du kartus. Ir visa tai pasiekta gyvenant sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, kuomet Lietuva buvo iš visų pusių spaudžiama nedraugiškų kaimynų, todėl buvo reikalinga nemažą dalį lėšų skirti karybai, vietoje, takrim, socialinių reikalų.
Antanas Smetona nemažai dėmesio skyrė tautiškai susipratusio elito ugdymui, kuris yra būtinas jaunai valstybei. Prezidentas būsimą elitą matė augantį visų pirma mūsų korporacijos gretose. Savo kalboje, minint korporacijos 20-metį , Antanas Smetona pabrėžė, jog "Neolituanija yra vyriausia korporacija, pirmiausiai supratusi studentų organizuoto gyvenimo naudingumą; taigi jos vėliava turi nesvyruodama, augštai iškelta studentų šeimoje, laikyti drausmėje davusius inžadą kolegas, draugus, bei ragino nenukrypti nuo tautiškojo idealo.
Toks buvo jis,
Inteligentiškasis manosios tėvynės vadovas, kurio idėjoms aš jaučiu simpatiją.
Prezidentas, savo išmintimi aplenkęs laiką.

Antanas Smetona