Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2012 m. rugsėjo 1 d., šeštadienis

Casapound okupavo ES parlamento būstinę Romoje

2012 metų Rugpjūčio 26 naktį apie 30 Italijos anglies kasėjų nusileido į 373 metrų gylio šachtą Sulcyje, pietvakarių Sadrinijoje, kur užsibarikadavo, protestuodami prieš Italijos valdžios aklą vykdymą ES direktyvų uždaryti čią šachtą.   

Pietų Sardinija, pagal 2009 metų tyrimus, yra viena skurdžiausių Italijos sričių, kurios ekonomika yra pastatyta ant angliakasybos ir avių auginimo. Abu šie sektoriai skaudžiai susidūrė su 2009 metų krize. Italų valdžia nori vykdyti ES direktyvas ir uždaryti šią šachtą, palikdama žmones be pragyvenimo šaltinio. Protestuotojai su savimi jie pasiėmė ~350 kilogramų sprogmenų ir teigia, jog yra pasiruošę bet kam ko prireiks. 

Italų nacionalistų organizacija Casapound okupavo Europos Parlamento įėjimą Romoje, pareiškiant solidarumą su Sulcio angliakasiais, protestuodama prieš ES įstatymus, draudžiančius valstybės pagalbą, taip rizikuojant didžiulia žala visai itališkai pramonei. Mes negalime pritarti neteisingai konkurencijai iš trečio pasaulio šalių, kur darbininkai gyvena nežmogiškomis sąlygomis ir uždirba badauti verčiantį atlyginimą. - teigia CasaPound. Apgink italų anglį, apginsi Europos savarankiškumą! - taip skamba CasaPound banerio užrašas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą