Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2011 m. gruodžio 3 d., šeštadienis

Pavienės mintysApie toleranciją
Tolerancija homoseksualistams primena toleranciją narkotikams: kuo daugiau leisi(es), tuo daugiau jiems(jų) reikės.

Apie Sielą
Žmogus be savo fizinio kūno ir psichinio kūno visgi turi ir siela. Tik ne krikščioniška prasme, nes ji man nėra logiška. Sveiko žmogaus siela negali keliauti dangun, į kosmosą. Ten keliauja kosmopolitų sielos.

Apie konformizmą
„Būti gerai prisitaikiusiam prie iš esmės nesveikos visuomenės nėra sveikatos matas“ (Krišanamurti, 1895-1986)


Liberalai - tai žmonės, kurie gimė imigrantais savo nuosavoje šalyje. - Dostojevskis

Jei tai tau svarbu, Tu rasi laiko, galimybes ir metodus tam. Jei ne - pasiteisinimų visada rasi. (nežinomas)

„Žmonės nekalti, kad vartoja alkoholį - juos taip užprogramavo.“ - GENADIJUS ŠIČKO

Kiekvienai kartai reikia naujos revoliucijos. - Tomas Džefersonas

Ir kas yra geras pilietis? Paprasčiausiai tas, kuris niekada nesako, nedaro ir negalvoja to, kas yra neįprasta. Mokyklos prižiūri, kad visi kaip įmanoma būtų suvienodinti. Mokykla yra bunkeris, į kurį vaikai nustumiami kol jauni ir trapūs; kur jie supresuojami į standartines formas ir oficialiais atspaudais pažymimi nuo galvos iki kojų." - Henris Luisas Menckenas


Teroras, tapęs sistema, yra silpnumo požymis ir Baimės išraiška. - Džuzepė Madzinis

Nepriklausomybė brangi tik laisviems žmonėms, kurie kasdien už ją kovoja. Vergai iš prigimties net nesupranta, ką tas žodis reiškia. Labai ramiai jis parduos savo krašto nepriklausomybę už pelningą jam šmugelį ir nė nesijaus ką tai blogą padaręs. -A.Voldemaras.

“Būk tas pokytis pasaulyje, kurį tu nori matyti.” – Mahatma Gandhi

Tvirtas "Ne" geriau nei "Taip", kurį ištariame tik tam, kad pradžiugintumėm arba dar blogiau, kad išvengtume sunkumų. - Mahatma Gandhi

"Nacionalistas, kuris yra komforto būsenoje savo tautos mirties akimirkoje, nėra vertas patrioto vardo." - Marius Jonaitis

Bet kokia visuomeninė sankloda prasminga tik tol, kol ją nuoširdžiai palaiko dauguma. Nesvarbu – apkvailinta ji, ar sąmoninga. Tai įrodo visa archaiškų ir modernių, suklastotų ir realių žmonijos nuotykių istorija. Vos tik dauguma suabejoja sanklodos prasme, apie pastarosios ateities perspektyvas kalbėt nebelieka jokios prasmės. - J. Matuza

Jeigu mano priešas mane gina, tai aš darau klaidą. (Pats sugalvojau)

Tie, kurie atiduoda laisvę dėl apsaugos, nenusipelno nei laisvės, nei apsaugos ir greitai praranda abu dalykus. Bendžaminas Franklinas

Europos valstybės turėtų būti vedamos link vienos supervalstybės be piliečių suvokimo kas iš tikrųjų vyksta...<..> Tai galima pasiekti per tam tikrus žingsnius vykdant ekonominę politiką kuri negrįžtamai nuves į federaciją. -Jean Monnete - ES įkūrėjas, 1952.04.30 (iš laiško savo draugui)

Arčiausiai prie mūsų, laiko ir žemės tamsoje- žuvusio kario siluetas. Jis visose graviūrose. Ir mumyse. Žemės ir mėnulio peizaže. Gyvųjų atmintyje, jų meilėje ir kasdieniniuose jų žygiuose. Pire žuvusių eina gyvieji, pasakodami apie save, prie jų pasilenkiame mes , semdamiesi jų žygdarby jėgų ir stiprybės, tarsi patvirtindami bendrą gyvųjų ir žuvusiųjų reikalą, tarsi prisiekdami bendrai mūsų idėjai. <...> Gyvųjų ir žuvusiųjų žygis- vienas žygis. Jis nepertraukiamas ir amžinas. Mūsų darbe, mūsų meilėje, mūsų gyvenime.


Todėl-amžinai gyvi.


Todėl taip žmogiškai, taip jautriai, taip visuotinai skamba šitas juodo ir balto himnas kovai, gyvenimui, meilei.* [J.M.]

"Būkime tikri lietuviai, nes besaikis svetimųjų pamėgdžiojimas - tai savęs pažeminimas jų akyse..." - Vydūnas

Visuotinio melo laiku tiesos sakymas tampa revoliuciniu veiksmu. Jei laisvė iš viso ką nors reiškia, tai ji reiškia teisę žmonėms pasakyti tą, ko jie nenori girdėti. G. Orvelas

Bet būtent šiame tariamame mūsų didžios kovos beviltiškume slypi mūsų tikslo didybė, kaip ir mūsų pasisekimo galimybė. Kovos šūkis, kuris arba iš pat pradžios atbaido menkas dvasias, arba greitai jas
priverčia netekti vilties, bus signalas tikr ų kovojan čių prigimčių susirinkimui... Tik geriausieji kovotojai žengs pirmyn. Ir šioje atrankoje slypi sėkmės garantija. - 18

Mes nepradedame ne todėl, kad tai yra sunku, bet sunku todėl , kad nepradedame. - Seneka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą