Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2013 m. balandžio 14 d., sekmadienis

Žmonės žiūri į Vakarus...


Žmonės žiūri į Vakarus, ieško mažiausios prošvaistėlės, džiaugiasi mažiausiom smulkmenom, iškraipo ir keletą kartų padidina visokius faktelius... Bet Vakarai šalti. Pabaltijo tarytum nėra buvę. Jei esi didelis ir galingas - teisė tavo pusėje. Tada tave mato ir apie tave kalba. Kinijos komunistai subombardavo anglų laivą, užmušdami 44 jūreivius, ir koks baisus skandalas! O mes kasdien  daugiau netenkame, ir nė žodžio. Galbūt tai pakenktų Anglijos - T. Rusijos prekybiniams santykiams?..
***


Tyliai gęsta pasruvusi saulė...
Aš pro gimtąjį sodžių einu
Galbūt viską pamiršiu pasauly,
Tik tavęs aš pamiršt negaliu.
Liūdna grįžus į gimtąjį sodžių,
Matos krūva tiktai pelenų.
Liūdnas vaizdas širdies nepaguodžia -
Daugel ašarų krinta gailių.
Susimąstęs ir klevas senelis,
Matęs daugel sunkių valandų,
Matė vežant į Sibirą žmones,
Matė sodžių jis pilną gaisrų.
Šaltuona tiktai šnara iš tyko,
Glosto galvas plikas akmenų.
Daugel matė karių ji už laisvę
Ir ne kartą pasruvo krauju. 
  Lionginas Baliukevičius-Dzūkas 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą