Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2011 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Ultrakairieji pardavė darbininkų klasę

Daugelis palaikančių masinę imigraciją vaizduoja esantys „anti-kapitalistai“ ir „žalieji“, nors iš jų galėtume tikėtis, kad jie priešinsis bet kam panašiam į masinę imigraciją, skatinančią kapitalistinę ekonomiką ir nežabotą augimą.

Blaiviai  apsvarstykime  imigraciją ginančius argumentus kapitalistinėje ekonomikoje...
 
Imigrantai yra geriauias būdas gauti reikiamus darbuotojus /užpildyti darbo vietas

Ką gi teigia elementarioji ekonomika? Padidėjus atlyginimui, specialistų padaugėja bet kurioje darbo srityje. Taip žmonės paskatinami tobulėti. Per keletą metų specialistų skaičius didėja, o pajamos vienam gyventojui  auga.

Tačiau jeigu darbininkų netrūktsta dėl  apmokytų imigrantų, pragyvenimo lygis ne tik nekyla, tačiau neretai ir nukrinta. Kuo daugiau imigrantų – tuo blogiau gyveni Tu. Tolygiai trūksta ir specialistų, kadangi nėra finansinės paskatos vietiniams gyventojams tobulinti savo įgūdžius vienoje ar kitoje srityje. 

Situacija pablogėja ir dėl to, jog darbdaviai gavę jau paruoštus darbininkus, nebenori investuoti į  programas keliančias įgūdžius . Tada vis dar trūksta darbininkų tarp vietinių ir ilgainiui pajamos vienam gyventojui mažėja. Vieninteliai laimėtojai šioje situacijoje  - darbdaviai. 

Jungtinėje Karalystėje 2001 -aisiais metais buvo 600 000 laisvų darbo vietų. Tada vyriausybė pirmą kartą pasinaudojo laisvomis darbo vietomis masinei imigracijai skatinti. Šiuo metu mes turime labai panašų  darbo vietų skaičių, nors šalyje per tą laiką atsirado daugiau nei 900 000(1) imigrantų. To priežastis  - imigrantai taip pat kuria darbo vietas, jiems  reikia darbo jėgos, vėl reikalingi papildomai imigrantai ir pabaigos šiam procesui nėra. Būtų daug geriau, jeigu darbdaviai priimtų britų darbuotojus vietoj   atsivežamų darbuotojų iš svetur. Jie taip pat galėtų mokėti gerą darbo užmokestį nekvalifikuotiems darbuotojams, kurių atlyginimas yra mažas dėl dildelio imigrantų kiekio . Nenuostabu, kad darbdaviai yra patenkinti dabartine sistema ir yra linkę geriau finansuoti politikus vykdančius tokią kapitalistinę sistemą.  

Tai kodėl tie, kurie skelbiasi palaikantys darbininkus ir oponuojantys darbdavius, pasisako už masinę imigraciją? Kodėl turėtų tie, kurie sakosi kalbantys už darbininkų klasę, palaikyti imigracijos sistemą  išlaikančią mažus atlyginimus? 

Kodėl tokie žmonės kaip M.Brider, škotų transporto ir darbininkų profsąjungos vadovas, susitikime su lenkų imigrantais sako štai ką: „Škotijos T&G(profsąjungos pavadinimas) džiaugiasi imigrantais prisidėjusiais  prie mūsų ekonomikos ir bendruomenės “.

Ar jis nesuvokia, kad dar 2006 m. Spalį buvo atskleista, jog yra 962000 britų, reikalaujančių nedarbingumo pašalpos Jungtinėje Karalystėje, ir daugiau nei 3000 000 nedarbingumo išmokas gaunančių žmonių,  vyriausybės vertinimu, yra tinkami grįžti į darbą? Ar jis turi ką pasakyti žiūrėdamas  į šiuos skaičius? Ne, jis tiesiog nori įtraukti  žmones į savo profsąjungą ir taip išlaikyti savo darbo vietą. 

Mes norime pasakyti, kad importuojama pigi darbo jėga  mažina atlyginmus.

Imigracijos dėka kyla ekonomika

Taip, o kartu su ja ir palūkanų normos(intrest rates), nekilnojamas turtas  ir mokesčiai , tačiau tolygiai krenta darbo užmokestis. Akivaizdu, kad  dėl bet kokio žmonių gausėjimo auga ekonomika:  žmonėms  reikia daugiau prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, jeigu visi Lenkijos gyventojai rytoj imigruotų,  per naktį sukurtume šimtus tūkstančių, jei ne milijoną naujų darbo vietų ir taip išaugtų ekonomika. 

Bet kodėl  auganti ekonomika laikoma savaime  geru  reiškiniu? Daugeliu atvejų tai žalinga. Teigiamai vertinti kylančią ekonomiką galima tik tada, jei esi kapitalistinių pažiūrų. Kodėl tie, kurie nori matyti harmoningai besivystantį pasaulį ir ekonomiką, pateisina  augančią imigraciją ?

Vietiniai britai yra tingūs

Kodėl pasisakantieji  už darbininkų klasę, išvadina britus tinginiais ir bejėgiais?

Patys britai nenori dirbti tam tikrų darbų

Tai yra dirbtinai kuriamas šlykštus stereotipas. Nėra tokio darbo visoje Britanijoje, kurio jaunas britas nesutiktų padaryti... už tinkamą atlygį. Jeigu britai atsisako dirbti tam tikrus darbus, reiškia  užmokestis yra blogas.  Jis išliks netinkamu tol, kol darbdaviai galės išlaikyti žemus atlyginimus atsiveždami pigios darbo jėgos. 

Mes turime senstančią populiaciją

Kodėl tai turėtų reikšti, jog mes turime atsivežti jaunus žmones iš užsienio?! Kai jauni žmonės atvažiuoja į Jungtinę Karalystę, tada  šalyse, kuriuose  jie gyveno, nebeliks  jaunų piliečių; taigi  paskatins tą valstybę senti (Lietuvos pavyzdys).

Imigrantai turi didelias šeimas, kurios mums suteiks naujos ir motyvuotos darbo jėgos 

Šiuo teiginiu bandoma įrodyti, kad  dabartinė britų darbo klasė turi išnykti ir būti pakeista visiškai nauja super darbininkų klase.Tai  ypač kapitalistinės ir nežmogiškos pažiūros  darbininkų ir ekonomikos atžvilgiu. Kodėl palaikantieji darbininkus kalba tokiais žodžiais?

Taigi,  kodėl taip vadinami kairieji pasisako už imigraciją kapitalizmo pagrindu?

Yra daugybė kairiųjų tipų palaikančių masinę imigraciją. Kai kurie yra apsėsti  lygybės idėjos įteisinančios atviras sienas, nesvarbu kaip tai žalinga praktikoje. Kiti nenori priimti „diskriminuojančių“sprendimų , o dar kiti tiesiog daro tai, kas jų manymu yra „teisinga“, nes niekada nebuvo supažindinti su protinga alternatyva. Pastariems ir skiriame šias pastabas:

 Mes darome prielaidą, kad jūs, kurie sugalvojote šitą "ekonominę nesąmonę" tam, kad apgintumėte ateities imigracijos mąstus, nebūtinai esate „kapitalistai“. Tai kodėl jūs ginate kapitalistinę ekonomiką, kuri veda į beprasmį ekonomikos augimą ? Kodėl jūs palaikote „darbdavius“? 

Tai dėl to, kad jūs nenorite pasirodyti „bjaurūs“ imigrantams, kurie iš tiesų dažnai yra puikūs žmonės. Jūs manote, jog bet kokia argumentacija, siekianti apriboti imigraciją yra „rasistinė“, jog priešinamasi imigrantams vien dėl to, jog jie yra imigrantai. 

Suprantama, jūs norite atrodyti kaip „dori“, „geri“ ir „malonūs žmonės“, todėl  jūs nepasisakote prieš dabartinius imigracijos mąstus, nes jūs nematote jokios moralės ar ekonominės alternatyvos .
Štai todėl jūs vadovaujatės ekonomine  klaida išlaikančia dabartinę imigraciją, nors kažkur giliai viduje jaučiate, jog tai prieštarauja jūsų įsitikinimams: darbininkų klasės solidarumui ir aplinkosaugai. 


(1) http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=12
Išspaudino ir patriotai.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą