Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2011 m. gegužės 29 d., sekmadienis

Ar leisime susikurti dar vienai imperijai?


Tomas Skorupskis
2011 m. kovas. Straipsnis publikuotas LTJS leidinyje Jaunimo ugnis“ nr. 2.


Gražiais norais kelias į pragarą grįstas. Šiame straipsnyje lyginsime du atvejus. Abiem tinka šis posakis. Vienas iš jų – populiarus fantastinis filmas, kitas – realybė. Abu atvejai turi keletą panašumų, abejuose galime matyti kaip blogis pradeda valdyti. Fantastinis filmas leidžia nuspėti ir realybę - blogio įsiviešpatavimą, pasiūlo minčių kaip jį įveikti bei duoda atsakymų. Straipsnyje lyginsime G. Lucas‘o populiariuosiuos „Žvaigždžių karus“ su Europos Sąjunga. 

Geri norai

                      „Žvaigždžių karuose“ respubliką valdė senatas, sprendimai būdavo priimami demokratiniu būdu. Senate kiekviena šalis buvo svarbi - kiekvienos balsas esminis. Senatas sujungė šalis vedamas taikos, demokratijos ir laisvės idealų. Lygiai taip pat buvo įkurta ir Europos Sąjunga kaip Tėvynių Europa,  kurios siekis išlaikyti taiką, glaudesnį tautų bendradarbiavimą, gerovę kiekvienai šaliai. Šalys turėjo veto teisę: kiekvienos šalies nacionaliniai interesai buvo aukštesni už Europinius.  „Žvaigždžių karuose“ pasinaudojus nepaprasta padėtimi, visa valdžia pamažu koncentruojama į vieno asmens, kanclerio Palpatine, rankas, motyvuojant geresniu veiklos koordinavimu, tvarka ir stabilumu. Pamažu demokratinė respublika apgaulės būdu tampa Tarpgalaktine imperija. O kas laukia mūsų Europos Sąjungos?

Taikos palaikymas ar imperijos saugumo užtikrinimas?

                      Tvarkai palaikyti „Žvaigždžių karuose“ buvo sukurta klonų armija, kuri atėjus laikui pasitarnavo kaip opozicija, Respublikos ir demokratijos šalininkus naikinanti jėga. 1999 m. gruodžio mėn. Helsinkio ES Vadovų Taryba nusprendė iki 2003 sutelkti 50-60 tūkst. karių ES pajėgas, kurios per 60 dienų galėtų būti panaudotos vykdant ES vadovaujamom karinėm operacijom. Tai dar nėra Europos Sąjungos kariuomenė, tačiau pati Sąjunga sparčiai juda ta linkme. 2009 metų gruodžio 1d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuri numato galimybę panaudoti specialiąsias priemones,  jei ES šalyje kiltų neramumai. De facto, tai reiškia, jog kilus antram išsivadavimo sąjūdžiui Lietuvoje, prieš mus galėtų būti panaudota net ES kariuomenė. 

Už demokratiją?
Rask 10 skirtumų... :)
                      Tiek kancleris Palpatine, tiek Europos biurokratai skelbia demokratines vertybes. Praktikoje šis magiškas žodis naudojamas tik dar labiau įtvirtinti valdžios koncentraciją vieno žmogaus ar nedidelės žmonių grupės rankose. Po Lisabonos sutarties ES turi du piliečių nerenkamus postus: Europos Sąjungos prezidento bei užsienio reikalų ministro. Europos Sąjungos konstitucija yra viršesnė už nacionalinių valstybių teisės aktus. Europos Sąjungoje sprendimai priimami ne lygiaverčiais valstybių balsais, o procentais. Tarkime Vokietijos balsas yra daugiau negu 21 kartą stipresnis nei Lietuvos. Praktiškai naujoji Europos Sąjunga tampa nebe tautų Europa, o Vokietijos ir Prancūzijos, bei jų sateličių Sąjunga. Lisabonos sutartis gali būti keičiama be papildomo referendumo, taip suteikiant galimybę dar labiau koncentruoti valdžią nedemokratiniu būdu. Teisingas įžvalgas padarė L. Kaščiūnas savo straipsnyje „Europos vertybės: kokį kelią pasirinks Lietuva?“. Autorius teigia, jog "Pilietinių teisių būklę ES viduje taikliai apibūdina Europos integracijos tyrinėtojas Giandomenico Majone. Jo teigimu , jei ES būtų valstybė, tai ji negalėtų būti dabartinės Europos Sąjungos nare, nes neatitiktų pačios ES keliamų esminių demokratijos kriterijų."
Imperatorius
                      Imperatorius Palpatine apgaule ir prievarta  sukūrė Tarpgalaktinę imperiją, smeigdamas peilį į nugarą demokratijos šalininkams bei teisingumo, gėrio ir darnos gynėjams. Europos Sąjungos imperijos kūrimo trukdžiai – tautinės valstybės bei nacionalistiniai judėjimai. ES prezidentas Rompis Pompis yra iš ties panašus į „Žvaigždžių karų“ imperatorių ne vien savo išvaizda, bet ir veiksmais. Rompis Pompis viešai paskelbė, jog nacionalinės valstybės Europos sąjungai  nereikalingos, o nacionalinius simbolius laikas išmesti į istorijos šiukšlyną. Europos parlamento narys Nigelis Feredžis kritikuodamas ES demokratiją teigė, jog naujasis prezidentas taps tyliu nacionalinių valstybių žudiku. Pradžia padaryta – viršnacionalinė teisė, sienų nebuvimas, nacionalinės valiutos pakeitimas sąjungine. 

Ateitis priklauso mums

                      Nėra amžinų imperijų, visos jos anksčiau ar vėliau subyra. O ir gerų žmonių yra gerokai daugiau, negu blogų, tiesiog jie miega. Bendradarbiaudami įvairių tautų sukilėliai sugebėjo susivienyti į sukilėlių aljansą ir sunaikinti tarpgalaktinę blogio imperiją. Ar sugebėsime sustabdyti Europos Sąjungos virsmą Europos (o gal ir pasaulio) imperija? Be abejonės. Atsimerkime, burkimės į vieningas gretas, bendraukime su kitų šalių tautininkais, skleiskime laisvą mintį. Ateitis priklauso mums!

Europos Sąjungos ir Tarpgalaktinės imperijos panašumai:
* Valdžia koncentruojama vieno ar kelių asmenų rankose.
*Sukurta kariuomenė, galinti numalšinti sukilėlius.
*Viena valiuta.
*Nėra sienų.
*Susidorojimas su opozicija apgaulės ir prievartos būdu.
*Tautinės valstybės bei tautiniai sąjūdžiai – imperijų kliūtis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą