Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2014 m. sausio 25 d., šeštadienis

Nuo nacionalistų-revoliucionierių Ukrainoje - naujam Europos išvadavimui!

Nuo nacionalistų-revoliucionierių Ukrainoje - naujam Europos išvadavimui!

Deja, demokratiškai liberalūs politikai ir nemaža dalis kultūrinės aplinkos dvidešimt metų ukrainiečius įtikinėjo, kad jiems reikia integruotis į euoatlantines struktūras. Įtikinėjo taip, kad daug ukrainiečių iš tiesų patikėjo, kad Ukraina turėtų tapti Europos Sąjungos nare. Taigi, formali masinių protestų priežastis Ukrainoje buvo Janukovičiaus rėžimo atsisakymas pasirašyti asociacijos sutarties su Europos Sąjunga. Ukrainos nacionalistai yra prieš asociacijiją su ES. Nepaisant to, jie palaikė protestus, kaip galimybę pradėti nacionalinę revoliuciją.

Praėjusiais metais, Lapkričio pabaigoje, tautinio judėjimo "Tryzub" iniciatyva, tautinis jaunimas prisijungė prie "Dešniojo sektoriaus". Du mėnesius nacionalistai ragino protestuotojus nekovoti už europinę integraciją, tačiau kovoti už nacijos kūrimą. Pirmasis tautinės valstybės kūrimo žingsnis - nuversti anti-tautinį, oligarchinį, demoliberalistinį Janukovičiaus rėžimą. Praėjo du mėnesiai. Janukovičiaus rėžimas nebijo taikių protestų, kurie yra vykdomi pagal liberalistinių opozicijos partijų taisykles. Galiausiai, parlamentas, kontroliuojamas Janukovičiaus rėžimo, priėmė totalitarinius įstatymus, kurie varžo dar daugiau politinių laisvių Ukrainoje. Iš esmės, šie įstatymai yra apibūdinami kaip anti-tautiniai. Žmonės nusivylė opozicija ir pradėjo pasitikėti nacionalistais. Mums pavyko pasinaudoti tautos palaikymu ir nuo sausio 19-osios mes perėjome į  karinės konfrontacijos padėtį su valdžia. Kelias dienas Kijevo gatvėse tęsiasi kova tarp nacionalistų-revoliucionierių pajėgų ir tarp policijos. Šios kovos organizatorius buvo "Dešinysis sektorius", prie kurio prisijungė tautinių pažiūrų fanai iš gatvės bei pavieniai tautiniai aktyvistai. Tiesą sakant, nacionalistai sugebėjo tapti revoliucinės kovos lyderiais. Galimas daiktas, kad dėl mūsų teisėtos pergalės iškils poreikis į revoliucinę vyriausybę įtraukti kai kuriuos liberalios opozicijos atstovus, tačiau nacionalizmo pakilimas Ukrainoje bus plačiai paplitęs. Mes kovosime iki galo. Jeigu mes pralaimėsime, mūsų laukia arba pogrindis, arba masinės represijos. Jeigu mes laimėsime - tai sukels naujausią rekonkistą*. Kaip kategoriški oponentai Europos Sąjungai, mes esame išvien su Europos tautomis, mes raginame  nacionalistus iš visos Europos palaikyti mūsų kovą.  Prisiminkime, kaip nacionalistų ir konservatorių jėgos susivienyjo Ispanijoje, pilietinio karo metu. Atvykite ir prisijunkite prie mūsų, palaikykite mūsų kovą. Mes suprantame, kad jūsų pergalė yra tik simboliška, mes nesitikime didelių skaičių atvykstančiųjų. Tačiau šis simbolizmas - žingsnis link ateities pergalių kartu su visa Europa.

* Rekonkista (ispaniškai ir portugališkai Reconquista – atkariavimas) vadinamas krikščionių valdovų vykdytas maurų karalysčių (islamiškojo Al-Andalusregiono) Iberijos pusiasalyje užkariavimas. Rekonkista prasidėjo 718 m. ir buvo užbaigta Aragono karaliaus Ferdinando ir Kastilijos karalienės Izabelės 1492m. sausio 2 d., kai buvo užkariauta paskutinė maurų valstybė pusiasalyje (Grenadoje). Taip buvo suvienyta ir Ispanija, išskyrus Navarą, kuri įjungta 1512 m.


Pagal: http://europeanmediacentre.wordpress.com/2014/01/22/statement-from-the-nationalist-revolutionaries-in-the-ukraine/

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą