Tomo Skorupskio blogas

Tomo Skorupskio blogas

2011 m. birželio 1 d., trečiadienis

LTJS – Apolitiška organizacija?

Tomas Skorupskis
Vasario 4, 2011
Tomas Skorupskis, asmeninė-nuotr.


Beieškant savojo kelio mūsų sąjungai laikas nuo laiko tenka susidurti su klausimu: Ar mes esame politinė organizacija? Ar esame visiškai apolitiški? Matant, kad šis klausimas yra vertas atskiro straipsnio, pabandysiu į šią temą įnešti šiek tiek aiškumo, kas, galbūt, pasitarnaus kuriant ilgalaikę organizacijos strategiją, pagelbės mūsų veikloje ir išplės mūsų galimybes.

Rudenį turėjome užsiėmimą, kuriame bandėme gilintis į LTJS vertybes. Šalia kitų vertybių, tą dieną išgirdome ir apie apolitiškumą bei lankstumą. Siekiant geriau suprasti apolitiškumą, reiktų įsigilinti į šias sąvokas. Žodis politika yra kilęs nuo žodžio polis, reiškiančio miestą-valstybę. Žodis pilietis – dar ir pareigą valstybei – jos gynybą, dalyvavimą valstybės gyvenime. Pilietis visada yra politiškas.  

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga vargu ar galėtų vadintis nepolitine organizacija, kadangi mes nesame abejingi mūsų valstybės ir tautos ateičiai. Mūsų vertybė yra lankstumas. Mes nesame priklausomi nuo nei vienos politinės jėgos, taip leidžiame sau bendradarbiauti su visomis jėgomis, siekiančiomis mūsų tautai ir valstybei gerovės. Virš mūsų nėra vyresniojo brolio, kuris mums nurodytų, ką ir kaip reikia daryti. Mes patys žinome, mes patys jaučiame, mes esame nepriklausomi. Laisvė, lankstumas, nepriklausomybė – tikrų tikriausios vertybės.

Tai kodėl vis nenorime vartoti žodį „politinė“, apibūdinant LTJS? Šiais laikais, ypač jaunimo tarpe, žodis politika tapo kone keiksmažodžiu. Politika yra siejama su valdžia, korupcija, mūsų politikų nesėkmėmis. Jaunimas yra nusivylęs mūsų politikais, skęsta apatijos liūne. Save įvardindami politine organizacija mes atbaidytumėme nuo savęs žmones. Save įvardinant apolitiška organizacija mes atbaidysime akademinę visuomenę. Tai kaip gi save vadinti ?

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga turėtų laikyti save kaip nepartine organizacija, o jeigu galime save pristatyti su detaliu paaiškinimu – galima pridėti ir žodį „politiška“. Mes atstovaujame politinę jėgą – visos Lietuvos patriotus, tautininkus, kartu būdami ir tos jėgos dalis. Būti apolitiškais mums – per didelė prabanga. Tautiškai susipratę žmonės visada buvo politiški, matydami šiandienos problemas. Mūsų siekis – sugražinti žmonėms pasitikėjimą Lietuva. Pradėkime tai nuo šio mažo žingsnio – žodžio „politika“ reabilitavimo. Sakote – sunku? Prisiminkime šviesaus atminimo Viliaus Bražėno žodžius:  „Jeigu būtų lengva, tai bet koks kvailys galėtų tai padaryt, o kai sunku – reikia tokių žmonių kaip mes“.

Šaltinis: LTJS blogas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą